Statystyki odwiedzin - Trzeci Sektor.
Online: 1 | Dzis: 7 | Wczoraj: 15 | W tygodniu: 137 | W miesiącu: 574 | W roku: 4639 | Wszystkich: 12 109 | II poł. 2017: 3090 | I poł. 2018: 2416 | II poł. 2018: 4025 | I poł. 2019: 1158 | II poł. 2019: 1420 | I poł. 2020: 3605 | II poł.2020: 1034

Trzeci sektor

W ramach programu WzocniONE w drodze konkursu wyłonionych zostanie 10 organizacji, które otrzymają wsparcie szkoleniowe i doradcze oraz wsparcie finansowe w wysokości 4.000 zł każda na przeprowadzenie pilotażu lub wsparcia kluczowych działań dla rozwoju organizacji. Trzy z inicjatyw zostaną także wsparcie finansowe w wysokości 40.000 zł.

Odsłony: 70

Trwa IV edycja konkursu, który wspiera inicjatywy społeczne odpowiadające na to, co dzieje się wokół. Konkurs skierowany jest do osób starszych oraz par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat) we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku,

Odsłony: 68

Fundacja Santander Bank Polska przeznaczy na projekty 300 tys. zł zmieniające najbliższe otoczenie. Zgłoszenia konkursowe są przyjmowane do 8 marca 2021 r. Jury konkursu doceni szczególnie oryginalne inicjatywy ekologiczne, wynikające z potrzeby społecznej. Ważne jest, by projekt był realizowany w przestrzeni publicznej, a nowo stworzone lub zrewitalizowane przyjazne miejsce było dostępne dla wszystkich.

Odsłony: 68

Aktualnie do 12 marca trwa nabór na zadania z zakresu kultury fizycznej – szczegóły na stronie BIP :

http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadan-publicznych-wojewodztwa-27

Niebawem zostaną ogłoszone także inne konkursy określone w priorytetach współpracy na 2021 rok – link do programu:

http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadan-publicznych-wojewodztwa-27

Odsłony: 72

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.