Statystyki odwiedzin - Trzeci Sektor.
Online: 1 | Dzis: 6 | Wczoraj: 15 | W tygodniu: 136 | W miesiącu: 573 | W roku: 4638 | Wszystkich: 12 109 | II poł. 2017: 3090 | I poł. 2018: 2416 | II poł. 2018: 4025 | I poł. 2019: 1158 | II poł. 2019: 1420 | I poł. 2020: 3605 | II poł.2020: 1033

Trzeci sektor

„Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji. Jego celem jest pomoc organizacjom znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji, wynikającej z pandemii COVID-19. Maksymalna kwota dotacji to 40 tys. zł, w tym 7 zł na rozwój instytucjonalny organizacji.

Odsłony: 98

Do 29 marca godz. 14:00 organizacje mogą składać oferty w Programie NOWEFIO w ramach następujących Priorytetów:

Odsłony: 96

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert w ramach tegorocznej edycji Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Odsłony: 80

W kwietniu odbędą się spotkania informacyjne Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, podczas których omówione zostaną założenia i wytyczne dotyczące pierwszego konkursu grantowego. W dniu 6 kwietnia (wtorek) w godz. 11.00-14.00 odbędzie się spotkanie regionalne dla województwa zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Odsłony: 77

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.