Szkolenia dla wnioskodawców

Szanowni Państwo,  Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”  informuje o możliwości składania wniosków w naborze: ,,Rozwój innowacyjnych źródeł dochodu na obszarze zależnym od rybactwa”(1/2021/RIZD), którego zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 2020 (Priorytetu 4 PO RYBY).

Odsłony: 1128

Szkolenie zostało zorganizowane przez LGD Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza” w związku z najbliższym naborem pn.: ,,Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej” (5/2020/TRITS),  w dniu 08 stycznia 2020 r. (piątek) w Biurze Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” w Barlinku o godz. 9:00.

Odsłony: 714

Szkolenie zostało zorganizowane przez LGD Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza” w związku z najbliższym naborem pn. Podejmowanie Działalności Gospodarczej,  w dniu 12 października 2020 r. (poniedziałek) w Sali Konferencyjnej naszego Stowarzyszenia w Barlinku o godz. 9:00.

Odsłony: 561

Szkolenie zostało zorganizowane przez LGD Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza” w związku z najbliższym naborem nr 1/2020/G na projekt grantowy pn.,,Woda, zasoby, ekologia i człowiek" o przyznanie pomocy w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” PO Rybactwo i Morze 2014-202, w dniu 08 października (czwartek) w Sala konferencyjna PCRiT ,,Pełczanka” w Pełczycach o godz. 10:30.

Odsłony: 552

Podkategorie

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.