Szkolenia dla wnioskodawców

Szkolenie zostało zorganizowane przez LGD Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza” w związku z najbliższym naborem pn.:  Bioróżnorodność nasze przetrwanie” w ramach 1/2022/G, w dniu 22.02.2022  r. w siedzibie Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” w Barlinku.

Odsłony: 808

Szanowni Państwo,  Z przyczyn niezależnych od nas, jesteśmy zmuszeni zmienić datę szkolenia związanego z naborem pn. : ,,Podejmowanie działalności gospodarczej” (II Tura) o przyznanie pomocy z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odsłony: 1079

Szanowni Państwo,  Z przyczyn niezależnych od nas, jesteśmy zmuszeni zmienić datę szkolenia związanego z naborem pn. : Bioróżnorodność nasze przetrwaniew ramach naboru 1/2022/G, którego zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (Priorytetu 4 PO RYBY). 

Odsłony: 762

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”  informuje o przeprowadzeniu szkolenia w ramach nadchodzącego naboru pn. ,,Podejmowanie działalności gospodarczej” (II Tura) o przyznanie pomocy z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odsłony: 1277

Podkategorie

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.