Nabór podmiotów z terenu województwa zachodniopomorskiego do projektu „Region Dobrego Wsparcia” w zakresie wsparcia usług społecznych

Drukuj

W imieniu Fundacji Nauka dla Środowiska zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego, które widzą potrzebę wdrożenia nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym do udziału w projekcie „Region Dobrego Wsparcia”

Fundacja Nauka dla Środowiska ogłasza nabór gmin, powiatów i podmiotów z terenu województwa zachodniopomorskiego zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie województwa zachodniopomorskiego, udostępnianych bezpłatnie w ramach projektu „Region Dobrego Wsparcia”.

W ramach projektu zakłada się wsparcie 50 podmiotów z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Przewidywany termin realizacji działań wdrażających : od I kwartał 2021 r. do I kwartał 2023 r.

Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://ndsfund.org/aktualnosc/nabor-podmiotow-z-terenu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-do-projektu-region-dobrego-wsparcia-w-zakresie-wsparcia-uslug-spolecznych-2/

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do następujących osób pod wskazane nr telefonów:

Piotr Jaśkiewicz – tel.: 694807564 ;

Bartłomiej Zielonka – tel.: 509 816 943