W imieniu Fundacji Nauka dla Środowiska zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego, które widzą potrzebę wdrożenia nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym do udziału w projekcie „Region Dobrego Wsparcia”

Fundacja Nauka dla Środowiska ogłasza nabór gmin, powiatów i podmiotów z terenu województwa zachodniopomorskiego zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie województwa zachodniopomorskiego, udostępnianych bezpłatnie w ramach projektu „Region Dobrego Wsparcia”.

W ramach projektu zakłada się wsparcie 50 podmiotów z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Przewidywany termin realizacji działań wdrażających : od I kwartał 2021 r. do I kwartał 2023 r.

Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://ndsfund.org/aktualnosc/nabor-podmiotow-z-terenu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-do-projektu-region-dobrego-wsparcia-w-zakresie-wsparcia-uslug-spolecznych-2/

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do następujących osób pod wskazane nr telefonów:

Piotr Jaśkiewicz – tel.: 694807564 ;

Bartłomiej Zielonka – tel.: 509 816 943

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.