W dniach 12-13 maja 2021 r. odbyło się dwudniowe szkolenie z ,,Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania”. Szkolenie skierowane było do Członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”.

Podczas szkolenia uczestnicy swymi pytaniami zachęcali do konstruktywnej debaty, co niezmiernie ucieszyło prowadzących wykłady. Głównym tematem szkolenia było podsumowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 oraz debata nad nową perspektywą funkcjonowania na lata 2021-2027 oraz sposób jej realizacji, omówienie naborów i projektów zrealizowanych oraz tych, które będą przed nami.

Szkolenie poprowadzili: Krzysztof Wiklak (Prezes Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”), Ireneusz Kostka (Wiceprezes Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”) i Beata Biaduń- Broda (Przewodnicząca Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”). 

Podczas szkolenia wykluło się wiele pomysłów, które mamy nadzieję uda nam się zrealizować.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przyjazną atmosferę i aktywny udział w szkoleniu.

 

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.