W pierwszym, objętym niniejszym dofinansowaniem, etapie realizacji tego zadania powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem niezbędnym do gry w piłkę nożną, siatkówkę oraz koszykówkę. Zostaną zamontowane piłkochwyty oraz zagospodarowany teren przyległy (wymiana lamp, stojak na rowery, poprawa estetyki przyległych terenów zielonych). Inwestycja poprawi stan infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej Gminy. Mieszkańcy otrzymają możliwość wartościowego zagospodarowania czasu wolnego, co na pewno przyczyni się do wzrostu integracji i aktywizacji dzieci, młodzieży i ich rodziców.  

Kwota wsparcia z PROW 2014-2020 na niniejszą inwestycję to 244. 257,00 zł.

Szacowany koszt inwestycji wynosi 257.112,83 zł.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.