Planowana do realizacji operacja ma charakter edukacyjny, ma podnieść wiedzę 24 uczestników na temat dobrych praktyk, które są zgodne z obowiązującym prawem, powtarzalne, realistyczne, mają znamiona innowacyjności. Dobre praktyki są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.  Operacja jest również działaniem na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla LGD, ponieważ wymiana doświadczeń realizowanych działań w różnych regionach przez różne LGD jest wartością dodaną a pokazane inicjatywy mogą być godne naśladowania. Wymiana doświadczeń, zgłębienie wiedzy pozwoli uniknąć błędów a jednocześnie wskazać dobre rozwiązania.

Uczestnikami wyjazdu studyjnego mogą być przedstawiciele lokalnych grup działania z województwa zachodniopomorskiego w szczególności pracownicy biur LGD, przedstawiciele Zarządu, Rady.   Pokazane inicjatywy, jako przykłady godne do naśladowania będą popularyzowane.  Wyjazd studyjny zaplanowany jest w terminie 29.06 -01.07.2021 r.. W ramach wyjazdu studyjnego uczestnicy poznają przykłady Dobrych Praktyk w szczególności dofinansowanych ze środków unijnych. Pozyskanie wiedzy o dobrych praktykach w województwie lubuskim pozwoli odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób lokalne dziedzictwo przyrodnicze czy historyczno-kulturowe może w sposób zintegrowany wpłynąć na rozwój turystyki, a co za tym idzie rozwój gospodarczy obszaru i może stworzyć ciekawą ofertę zarówno dla mieszkańców województwa jak i przyjezdnych gości spoza obszaru. Pozyskana wiedza będzie przekazywana poprzez artykuły na stronach internetowych, relacjach ustnych i szkoleniach. Będzie też propozycją, z której mogą skorzystać partnerzy z województwa zachodniopomorskiego.

W programie:

  • spotkanie z przedstawicielami LGD i Fundacji Zielona Dolina Odry i Warty, prezentacja projektów realizowanych na obszarze ich działania;
  • przykłady Dobrych Praktyk w zakresie przedsiębiorczości w tym: Folwark i Pałac Brzeźnica, Baza edukacyjna w Brzózce” Cztery pory roku”, Pawilon Gastronomiczny;
  • Dobre Praktyki w zakresie przedsiębiorczości oparte na zasobach lokalnych: Zwiedzanie winnicy w Trzebulach, wykład i degustacja Anielskie Ogrody - ekologiczne gospodarstwo rolne, szkolenie i warsztaty;
  • Dobre Praktyki - dziedzictwo kulturowe - Twierdza Kostrzyń, zabytkowy kościół w Klępsku, Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim, Izba pamięci w Brzózce, Baza edukacyjna w Brzózce.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „ Krajowa  Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.