Miło nam poinformować, że w dniu wczorajszym – 22 stycznia 2020 r. doszło do podpisania 6 umów na unijne dofinansowanie w ramach projektu zagospodarowania przestrzeni społecznej. W imieniu Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” dokumenty z beneficjentami podpisali: Ireneusz Kostka- Wiceprezes Zarządu i Wiesław Sienkiewicz- Sekretarz Zarządu.

Operacje, które dostaną unijne wsparcie to:

  • Klub Żeglarski ,,SZTORM” Barlinek: ,,Utrwalenie tradycji żeglarskiej w Barlinku poprzez stworzenie miejsca pamięci w formie postumentu z kotwicą i tablicą pamiątkową oraz przeprowadzenie cyklu spotkań weteranów żeglarstwa barlineckiego i młodzieży”.
  • Stowarzyszenie Komunalne Centrum Edukacji Ekologicznej AGENDA 21 Euroregionu Pomerania: ,,Park Rekreacji”.
  • Stowarzyszenie Inkubator Pomysłów: ,,Pracownia recyklingu i rękodzieła w Żukowie”.
  • Stowarzyszenie ,,Przelewice dla Przyszłości”: ,,Rodzinna Strefa Aktywności”.
  • Stowarzyszenie ,,LKS WICHER PRZELEWICE”: ,,Z rodziną na stadion”.
  • Gmina Boleszkowice: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej po byłym przystanku autobusowym w miejscowości Namyślin”.

Podpisane umowy objęte są Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Unijne środki trafią do beneficjentów za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania:  Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. Gratulujemy i życzymy szybkiej realizacji zamierzonych celów.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.