Miło nam poinformować, że w dniu wczorajszym – 22 stycznia 2020 r. doszło do podpisania 6 umów na unijne dofinansowanie w ramach projektu zagospodarowania przestrzeni społecznej. W imieniu Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” dokumenty z beneficjentami podpisali: Ireneusz Kostka- Wiceprezes Zarządu i Wiesław Sienkiewicz- Sekretarz Zarządu.

Operacje, które dostaną unijne wsparcie to:

  • Klub Żeglarski ,,SZTORM” Barlinek: ,,Utrwalenie tradycji żeglarskiej w Barlinku poprzez stworzenie miejsca pamięci w formie postumentu z kotwicą i tablicą pamiątkową oraz przeprowadzenie cyklu spotkań weteranów żeglarstwa barlineckiego i młodzieży”.
  • Stowarzyszenie Komunalne Centrum Edukacji Ekologicznej AGENDA 21 Euroregionu Pomerania: ,,Park Rekreacji”.
  • Stowarzyszenie Inkubator Pomysłów: ,,Pracownia recyklingu i rękodzieła w Żukowie”.
  • Stowarzyszenie ,,Przelewice dla Przyszłości”: ,,Rodzinna Strefa Aktywności”.
  • Stowarzyszenie ,,LKS WICHER PRZELEWICE”: ,,Z rodziną na stadion”.
  • Gmina Boleszkowice: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej po byłym przystanku autobusowym w miejscowości Namyślin”.

Podpisane umowy objęte są Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Unijne środki trafią do beneficjentów za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania:  Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. Gratulujemy i życzymy szybkiej realizacji zamierzonych celów.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.