Umowy z beneficjentami podpisali reprezentanci Zarządu Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”: Krzysztof Wiklak – Prezes Zarządu i Wioletta Kaszak- Skarbnik Zarządu. Beneficjenci, którzy dostaną unijne dofinansowanie to:

  • Klub Sportowy ,,Kłos” Pełczyce”:  ,,Stworzenie miejsca, gdzie będzie można organizować życie koleżeńskie,  pielęgnować tradycje piłkarskie w mieście, współpracować z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
  • Gmina Recz: ,,Amfiteatr w Parku Miejskim w Reczu przestrzenią społeczną służącą rozwojowi kultury, integracji społecznej i tożsamości lokalnej mieszkańców w Recza”.
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Stradzewie: ,,Wzmocnienie więzi rodzinnych i społecznych poprzez utworzenie mini placu zabaw dla dzieci w Stradzewie”.
  • Stowarzyszenie Razem dla Gminy Krzęcin: ,,Stworzenia miejsca integracji i rekreacji na świeżym powietrzu dla mieszkańców Chłopowa- utworzenie siłowni zewnętrznej”.
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bierzwnik: ,,Obudowa i infrastruktura źródełka pocysterskiego nad Jeziorem Kuchta w Bierzwniku”.

Mamy nadzieję, że zrealizowane operacje ucieszą mieszkańców ww. obszarów i będą służyły im długie lata.

Operacje zostaną zrealizowane w ramach Programu PROW 2014-2020. Unijne środki trafią do beneficjentów za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania:  Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”.

Gratulujemy serdecznie. Życzymy szybkiej realizacji zamierzonych celów.

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.