Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminie Krzęcin i Nowogródek Pomorski: W dniu 9 stycznia 2020r. w Urzędzie Gminy Krzęcin podpisano umowę dotyczącą dofinansowania zadania pn. ,,Podniesienie atrakcyjności kąpieliska wiejskiego poprzez budowę pomostu pływającego nad Jeziorem Chłopowo”.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentował Wicemarszałek Olgierd Kustosz, natomiast Gminę Krzęcin Wójt Bogdan Brzustowicz i Skarbnik Joanna Witkowska. Całość projektu to kwota: 78.026,56 zł, a uzyskane w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wsparcie wynosi 65.471,00 zł, co stanowi 85% dofinansowania. Pozostałe środki 12.555,56 zł pochodzą z budżetu Gminy Krzęcin. Termin zakończenia projektu zaplanowano na koniec I półrocza 2020 roku.

Tego samego dnia w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski podpisano umowę na poprawę infrastruktury turystycznej na 2 plażach: w Kinicach i Parzeńsku. Umowę z Wójtem Gminy Krzysztofem Mrzygłodem podpisał w imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Wicemarszałek Olgierd Kustosz. I tak w Parzeńsku powstanie plac zabaw, plac do gry w szachy i koszykówkę, ogólnodostępna wędzarnia oraz stoliki do gry w szachy i chińczyka. W Kinicach na plaży ustawione zostaną ławo-stoły i kosze na śmieci, ponadto zakupione zostaną toalety przenośne.

Wszystkie działania mają powstać w 2020 r., a współfinansowane są dzięki wsparciu Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.