W Polsce kwestie dobrych praktyk są ciągle w początkowej fazie tworzenia, ale istnieją instytucje miedzy innymi takie jak Stowarzyszenia i Lokalne Grupy Działania z powodzeniem gromadzące i wykorzystujące dobre praktyki.

Aby działanie stało się dobrą praktyką trzeba je opisać i udostępnić innym. Stąd zrodził się pomysł, by zgromadzić i opisać w jednej publikacji szereg najciekawszych i najefektywniejszych działań w gronie Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego.

Prezentowany wachlarz dobrych praktyk zawiera zwięzły opis:

• organizacji realizującej projekt,
• kontekstu przedsięwzięcia,
• głównego działania projektu,
• konkretnych produktów i rezultatów,
• czasu trwania projektu,
• budżetu (środki finansowe, źródła finansowania).

Przedstawione dobre praktyki posłużą głównie udoskonaleniu standardów prowadzonej działalności a także będą narzędziem podnoszenia jakości kapitału ludzkiego oraz źródłem informacji jak wzbogacać swoją wiedzę wykorzystując doświadczenia innych. Udostępnienie dobrej praktyki jest też świetnym narzędziem promocyjnym dla organizacji. Anna Korycka-Kozioł Kierownik biura Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim.

Anna Korycka-Kozioł
Kierownik biura Stowarzyszenie LGD
„Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Ulotka do pobrania poniżej

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.