W Polsce kwestie dobrych praktyk są ciągle w początkowej fazie tworzenia, ale istnieją instytucje miedzy innymi takie jak Stowarzyszenia i Lokalne Grupy Działania z powodzeniem gromadzące i wykorzystujące dobre praktyki.

Aby działanie stało się dobrą praktyką trzeba je opisać i udostępnić innym. Stąd zrodził się pomysł, by zgromadzić i opisać w jednej publikacji szereg najciekawszych i najefektywniejszych działań w gronie Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego.

Prezentowany wachlarz dobrych praktyk zawiera zwięzły opis:

• organizacji realizującej projekt,
• kontekstu przedsięwzięcia,
• głównego działania projektu,
• konkretnych produktów i rezultatów,
• czasu trwania projektu,
• budżetu (środki finansowe, źródła finansowania).

Przedstawione dobre praktyki posłużą głównie udoskonaleniu standardów prowadzonej działalności a także będą narzędziem podnoszenia jakości kapitału ludzkiego oraz źródłem informacji jak wzbogacać swoją wiedzę wykorzystując doświadczenia innych. Udostępnienie dobrej praktyki jest też świetnym narzędziem promocyjnym dla organizacji. Anna Korycka-Kozioł Kierownik biura Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim.

Anna Korycka-Kozioł
Kierownik biura Stowarzyszenie LGD
„Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Ulotka do pobrania poniżej

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.