STOWARZYSZNIE LIDER POJEZIERZY

Aktualności

W dniu 26 marca 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, podczas spotkania Stowarzyszenia Lider Pojezierzy, obecni na spotkaniu członkowie stowarzyszenia podpisali „Pakt Pierwszej Koperty”.

Odsłony: 785

W ramach podpisanego jesienią w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym przez cztery niemieckie i pięć polskich lokalnych grup działania porozumienia dla rozwoju Pomorza Zachodniego w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027 uczestniczyliśmy w spotkaniu dotyczącym alternatywnych, odnawialnych źródeł energii.

Odsłony: 935

28 lutego 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach odbyło się spotkanie Rady Partnerstwa stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”. którym wzięli udział przedstawiciele 21 jednostek administracyjnych:

Odsłony: 994
Zostaliśmy zakwalifikowani do nowego rozdania w ramach ZIT - jako jedni z 40 nowych partnerstw w Polsce. Po rozmowie z przedstawicielem UM WZ WZS została ustalona data spotkania z przedstawicielami WZS na czele oraz przedstawicielami Ministerstwa  Funduszy i Polityki Regionalnej na 19.05.2022 roku (czwartek) godz. 10.00 w Drawieńskim Ośrodku Kultury przy ul. Szpitalnej 2 w Drawnie. 
Odsłony: 796


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.