Wyniki obrad Walnego Zgromadzenia Członków Federacji LGD Pomorza Zachodniego w Świdwinie

Wyniki obrad Walnego Zgromadzenia Członków Federacji LGD Pomorza Zachodniego w Świdwinie 

Wybrano nowy Zarząd w składzie:

1. Ireneusz Kostka – prezydent Federacji - LGD Lider Pojezierza

2. Agnieszka Brodowska – wiceprezydent Federacji - LGD Powiatu Świdwińskiego

3. Monika Matławska – członek Zarządu Federacji - LGD Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

4. Monika Tarnowska – członek Zarządu Federacji - LGD Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Anna Korycka-Kozioł LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

2. Grażynę Zaręba-Szubę z LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich

Ważne informacje:

  1. Zagospodarowanie środków z działania 19.3 ( konieczność wyczyszczenia limitu dostępnych dla naszego województwa środków).
  2. Powołanie Rady Programowej Federacji, w skład której powołani zostaną dyrektorzy biur LGD lub upoważnieni pracownicy (+ deklaracja współpracy przedstawicieli UM). Konieczność zorganizowania pierwszego spotkania.
  3. Prezentacja PROW stan wdrażania (w załączeniu x 1 ). Perspektywa po 2023 roku wersja prognostyczna dopiero po spotkaniu z Marszałkiem. 
  4. Przewidywany termin spotkania przedstawicieli LGD z Marszałkiem Geblewiczem dot. decyzji w sprawie wielofunduszowości RLKS w naszym woj. 5-6 sierpnia.
  5. Wspólny projekt Federacji  z Fundacją Nauka dla Środowiska.