Informacja dotycząca obowiązków związanych z realizacją umów w sprawie zamówień publicznych.

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 – dalej jako p.z.p.). Przedmiotowa ustawa wprowadza m.in. szereg zmian w zakresie formułowania umów dotyczących zamówień oraz przewiduje nowe obowiązki w trakcie realizacji umowy i po jej zakończeniu. W załączonym piśmie wskazano zagadnienia, o których należy pamiętać przy przygotowaniu umów, realizacji oraz po zakończeniu realizacji umowy.

Uwaga:  przestrzeganie powyższych reguł warunkuje wywiązywanie się Zamawiającego z obowiązków nałożonych przepisami p.z.p. Informację prosimy przekazać wszystkim pracownikom zajmującym się  przygotowaniem i realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wieloosobowego Stanowiska ds. Zamówień Publicznych w Wydziale Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (Pismo dot umów zamówieniowych.pdf)Pismo dot.umów zamówieniowych