Zaproszenie do współpracy nad budowaniem nowej perspektywy 2021-2027

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Stocznia we współpracy z Polską Zieloną Siecią na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności założyły następujące cele do osiągnięcia do końca stycznia 2021 r.:

1. Wzbudzenie zainteresowania i pogłębienie wiedzy wśród przedstawicieli organizacji społecznych na temat Perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, w tym Europejskiego Zielonego Ładu, w szczególności zachęcenie do udziału w konsultacjach i wsparcie merytoryczne w tym zakresie.

2. Zbudowanie sieci współpracy osób zaangażowanych w przygotowanie, wdrażanie i monitorowanie funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, w szczególności Europejskiego Zielonego Ładu oraz wyposażanie ich w niezbędną wiedzę i narzędzia mogące ułatwić efektywne działanie.

Jedno ze spotkań zostało zrealizowane 17 grudnia (czwartek), kolejne planowane jest w dn. 8 i 26 stycznia 2021 r.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTIxQfNOSdziBq5ztLmYQeoQBfN3T8UDYLf8GqZR9gpR8pXQ/viewform 

Więcej informacji:
http://www.ofop.eu/aktualnosci/dzialania-rzecznicze-wokol-programowania-nowej-perspektywy-funduszy-unijnych-ze-szczegol