Zapytania Ofertowe

Szanowni Państwo, zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie odpowiedzi na zapytanie o cenę dotyczące Kompleksowej oferty na realizację wyjazdu studyjnego na obszar województwa podkarpackiego w terminie 17 - 21 kwietnia 2023 roku według załączonego programu w ramach operacji pn.: "Dziś i jutro RLKS - doświadczenia i wdrażanie", w ramach środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Szanowni Państwo, zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie odpowiedzi na zapytanie o cenę dotyczące Kompleksowej organizacji i realizacji zadania pn.: „Gdzie w Polsce karmią najlepiej? Cykl wyjazdów studyjnych w poszukiwaniu smaków tradycyjnej kuchni polskiej" Edycja II, zgodnych z parametrami wskazanymi w załączniku nr 1 do zapytania o cenę.

Stowarzyszenie Lider Pojezierza w imieniu 5 partnerów międzynarodowego projektu współpracy „Marka turystyczna – sieć Ekomuzea” ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostarczenie następującego sprzętu i wyposażenia stoiska wystawienniczego:

W związku z realizacją projektu pn.: „Marka turystyczna - sieć Ekomuzeów”, współfinansowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań z zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku Aleja 1 maja 6 w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności zaprasza do przedkładania ofert  w ramach realizacji usługi obejmującej:

Usługi tłumacza w zakresie języka rumuńskiego w ramach międzynarodowego projektu współpracy „Marka turystyczna - sieć Ekomuzeów” przez cały czas trwania i przygotowywania projektu czyli od 15.08.2019 do 31.12.2019 r.

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.