Zgodnie z § 12 pkt. 6.4. Statutu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”  prosimy o wpłacanie jednorazowych składek członkowskich za 12 miesięcy do dnia 31 stycznia każdego roku. Wysokość składki członkowskiej określona jest w Uchwale nr XVII/12/2012 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” z dnia 12.06.2012r. ( Uchwała jest do pobrania poniżej).

W tytule przelewu prosimy o wpisywanie: Składka członkowska za rok …… (imię i nazwisko)

Numer konta Stowarzyszenia:
GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY
nr konta:  19 8355 0009 0024 1487 2000 0002
REGON: 320188898
NIP: 597-165-90-98
KRS: 0000252730

Dziękujemy za regularne uiszczanie składek członkowskich. 

Załączniki:
Pobierz plik (Aktualizacja deklaracji członkowskiej.doc)Aktualizacja deklaracji członkowskiej[Plik .DOC (MS Word)]173 kB
Pobierz plik (Deklaracja członkowska.doc)Deklaracja członkowska[Plik .DOC (MS Word)]167 kB
Pobierz plik (pelnomocnictwo_wzor (1).doc)Wzór pełnomocnictwa[Plik .DOC (MS Word)]28 kB
Pobierz plik (Rezygnacja z członkostwa.doc)Rezygnacja z członkostwa[Plik .DOC (MS Word)]32 kB
Pobierz plik (uchwala_wysokosc_skladek.PDF)Uchwała o wysokości składek[Plik .PDF (Adobe Reader)]550 kB

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.