Zapraszamy do zapoznania się z informacją z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza":

Posiedzenie Nr XIII/2017 z dnia 16 listopada 2017 r.

  1. W dniu 16 listopada 2017 r., w Biurze LGD w Barlinku, odbyło się posiedzenie Zarządu, Wiceprezes przedstawił porządek obrad, do którego Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag.
  2. Wiceprezes poinformował, że protokół z kontroli, przeprowadzonej przez kontrolerów z PROW, jeszcze nie wpłynął do Biura LGD. Z chwilą, gdy już będzie to zostanie niezwłocznie przesłany wszystkim zainteresowanym. Już wiemy, że są uwagi do posiedzenia Rady w sprawie oceny projektów grantowych „Pomostem do wodniackiej pasji” i w tym względzie Wiceprezes poprosił Magdalenę Bakalarczyk-Wilk o przekazanie wstępnych informacji, jakie będą zawarte w protokole. Pani Magdalena Bakalarczyk-Wilk poinformowała o planowanych przedsięwzięciach, które będą zmierzać do wyeliminowania występujących uchybień, w tym prawdopodobnie trzeba będzie zmienić skład Rady w zakresie grup interesu, która nie może przekroczyć 49% składu Rady. Nadto poszczególni członkowie Rady muszą uzasadniać pisemnie przyznanie punktów, a na wszystkich kartach oceny muszą być podpisy Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej,
  3. Aktualnie trwa nabór wniosków na operację własną pn. „Działania aktywizujące” (od 06 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r.) po 1 250 zł na jeden wniosek. Spośród wszystkich złożonych wniosków Zarząd Stowarzyszenia wybierze 40 wniosków,
  4. Wiceprezes przypomniał, że w dniu 21 listopada 2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków o powierzenie grantu pn. „Centra Przedsiębiorczości Lokalnej”, który będzie trwał do 05 grudnia 2017 r. Zgodnie z ogłoszeniem z każdej Gminy będzie wybrany przez Radę tylko jeden wniosek, który nie może przekroczyć 23 076,90 zł, przy czym limit środków te grant wynosi 300 000 zł,
  5. w związku z kolejnymi Wytycznymi Nr 06/04/2017 oraz nowymi wzorami formularzy wniosków pracownicy Biura LGD przygotowali zmiany w Regulaminie Rady i w Procedurach, które polegają głównie na przeniesieniu niektórych formularzy z Regulaminu do Procedur, a także na wprowadzeniu zmian do Procedur zgodnie z nowymi Wytycznymi. Zarząd podjął stosowne uchwały (patrz pkt 4);
  6. W dniach 25 października 2017 r zostały przeprowadzone warsztaty pn. „Aktywny mieszkaniec z obszaru Lider Pojezierza” oraz w dniu 07 listopada 2017 r. odbyło się szkolenie z zasad ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej w zakresach: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” oraz „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej”. Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, gdyż łącznie wzięło w nich udział 116 osób (warsztaty 61, szkolenie 55), a każdy uczestnik otrzymał stosowny certyfikat,
  7. Projekty współpracy – omówienie stanu realizacji:

- Wiceprezes omówił ciąg dalszy projektu międzynarodowego Młodzieżowa Akademia Komunikacji. Wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim realizowany jest teraz projekt pod nazwą „Finanse dla MAK-ów”. Jest to m.in. wyjazd w dniach 17 – 18 listopada 2017 r. do Warszawy do Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka w Warszawie dla 40 uczestników MAK-u, a następnie szkolenie edukacyjne w Barlinku w dniu 24 listopada 2017 r., w którym może wziąć udział nawet ok. 80 osób, w tym uczestnicy MAK-u,

- w dniu 30 października 2017 r. odbyliśmy spotkania, zarówno w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim, jak i w Dębnowskim Ośrodku Kultury w Dębnie, w sprawie projektu współpracy z programu PO Rybactwo i Morze pn. „Promocja dziedzictwa kulturowego rybactwa i akwakultury”. Wstępnie ustalono, że Nowogródku Pomorskim w dniu 25 sierpnia 2018 r. przeprowadzone zostaną zawody wędkarskie na jednym z jezior położonym na terenie Gminy, w których wezmą udział wędkarze z 13 Gmin z obszaru objętym LSR. Łącznie weźmie udział 29 zawodników tj. po 3 z każdej Gminy. Natomiast w Dębnie Dyrektor DOK zobowiązuje się do pomocy w organizacji imprezy pod roboczą nazwą „Jarmark Rybacki”, który odbyłby się w dniach 17-18 sierpnia 2017 r. (piątek i sobota), podczas równolegle organizowanych „Dni Dębna”. Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do powyższych propozycji,

- zaawansowania prac związanych z przygotowaniem projektu „Jie skrenda”:

> są już projekty, mapy i umowy (dokumentacja w tym względzie jest u Irka Kostki),
> w miejscu usytuowania pomnika planowane będą zainstalowanie dwóch kamerek internetowych, z których obraz będzie dostępny na całym świecie,
> zrealizowanych zostanie 14 działań na łączną kwotę 114 000 zł,
> z uroczystości, która będzie miała miejsce w lipcu 2018 r., TVB zrealizuje film,
> ramach projektu będą zorganizowane warsztaty rzeźbiarskie,
> umowa partnerska jest już podpisana,
> rozesłane już zostały zapytania ofertowe,
> uzyskano zgodę strony litewskiej na projektowane działania (grunt jest w wieczystym użytkowaniu Stowarzyszenia Litwinów w Polsce),
> opracowano plan wydatków związanych z projektem,

- koordynatorem projektu współpracy „Mobilna Aplikacja Turystyczna”, z naszej strony jest Marek Schiller z Dębna, natomiast głównym koordynatorem jest LGD Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Planuje się, że w grudniu br. zostanie podpisana umowa partnerska projektu współpracy, w którym weźmie udział 12 LGD (4 z województwa zachodniopomorskiego, 7 z województwa lubuskiego i 1 z województwa wielkopolskiego). Podpisanie umowy z Instytucją Wdrażającą nastąpi na przełomie marca/kwietnia 2017 r., a jej zakończenie (WoP) przewiduje się w miesiącu grudniu 2018 r.. Wiceprezes przypomniał, że jesteśmy właścicielami „silnika” tej aplikacji jeszcze z poprzedniego okresu programowania,

  1. Wiceprezes poinformował o kolejnych spotkaniach pn.: „Listopad z Liderem”, które odbędą się w dniu 18 listopada 2017 r. w Stołecznej w Gminie Trzcińsko Zdrój oraz „Grudzień z Liderem” i w dniu 02 grudnia 2017 r. w Boleszkowicach. W programach imprez będą m.in. wykłady na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego na ciekawe inicjatywy, zarówno małe, nieinwestycyjne, np. organizacja warsztatów rękodzielniczych lub ciekawego wydarzenia na trasach tematycznych, które zostały utworzone w latach 2007-2013, jak i te które wymagają większego wkładu pieniężnego, budowy, przebudowy, remontów. Nadto zostaną przeprowadzone warsztaty OWES o ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym, pokazy makijażu, pomiar ciśnienia i cukru oraz występy lokalnych zespołów.
  2. Sprawy różne:

1) podjęto następujące uchwały w sprawach:

a) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”,
b) wyznaczenia pracowników Biura LGD do wstępnej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy,
c) koordynatora międzynarodowego projektu współpracy „Jie skrenda”,
d) zmiany i przyjęcia jednolitego tekstu Procedur wyboru i oceny wniosków w ramach LSR,
e) zmiany i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”,
f) zmiany i przyjęcia jednolitego tekstu Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
g) wprowadzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
Wszystkie uchwały podjęto jednomyślnie;

2) sprawy bieżące:

a) Wiceprezes wstępnie omówił najbliższe Targi Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych, jakie odbędą się w 2018 r. w Reczu. Na kolejne Targi, które będą miały miejsce w latach 2019-2021 mamy zabezpieczone środki finansowe, po 40 000 zł na poszczególne TILiA,

b) omówiono planowane projekty własne w najbliższym czasie tj. „Trasy tematyczne” (dwie trasy rowerowe) – informacja o planowanej do realizacji operacji własnej zostanie umieszczona na naszej stronie w dniu 17 listopada 2017 r., natomiast w sprawie operacji własnej „Chlebem i piwem zaczynaj” w Lipianach procedura zostanie wszczęta na przełomie grudnia i stycznia. Nadto planujemy operację „Odra NET”, którą chce realizować fundacja ze Szczecina. Operacja przewiduje utworzenie na szlaku wodnym, na rzece Myśla, możliwości wypożyczania kajaków i rowerów w kilku miejscach,

c) Wiceprezes poinformował Zarządu, że jeszcze w tym roku (pod koniec grudnia) zostaną ogłoszone trzy nabory w następujących zakresach: Podejmowanie działalności gospodarczej, Zachowanie dziedzictwa lokalnego i Budowa i przebudowa infrastruktury niekomercyjnej turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, a składanie WoPP będzie na przełomie stycznia i lutego 2018 r. Zarząd podjął decyzję, że w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego (700 000 zł) będą w szczególności premiowane np. wydarzenia historyczne, remonty kapliczek itp., po 50 000 zł na jedną gminę. Najlepiej, gdyby o te środki ubiegały się organizacje pozarządowe,

d) Wiceprezes zaproponował, aby w najbliższym czasie przygotować posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów, na którym zostanie omówiona m.in. realizacja LSR, a szczególnie wykonanie budżetu na realizację przedsięwzięć i wskaźników. Zarząd zaakceptował propozycję, a termin zostanie ustalony na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

 

Posiedzenie Zarządu zakończono o godz. 19.00

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
tel. kom. 502 022 886
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.