Zapraszamy do zapoznania się z informacją z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza":

Posiedzenie Nr X/2017 z dnia 05 września 2017 r.

  1. W dniu 05 września 2017 r. w Biurze LGD odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, w którym wzięło udział pięciu członków Zarządu.
    W posiedzeniu uczestniczył także Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wiesław Sienkiewicz. oraz Leopold Ochalik – pracownik Biura LGD, jako protokolant.
  1. Posiedzenie otworzył Wiceprezes Zarządu, Ireneusz Kostka, który po przywitaniu przybyłych na posiedzenie członków Zarządu, stwierdził że jest quorum (na 9 członków Zarządu obecnych było 5).
  2. Wiceprezes przedstawił porządek obrad, do którego Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag. W związku z tym przystąpiono do jego realizacji:

1) omówiono stan realizacji projektów współpracy:

a) projekt międzynarodowy Młodzieżowa Akademia Komunikacji; PROW,
b) projekt międzynarodowy Litewski „Jie skrenda”. PROW,
c) projekt regionalny polskietrasy.pl – PROW,
d) zasoby naszych jezior i rzek – PO „Rybactwo i morze”;

2) Wiceprezes przedstawił program roboczego wyjazdu do Kowna w dniach 08 -11 września 017 roku, którego głównym celem będzie praca nad projektem współpracy „Jie skrenda”;

3) omówiono nabór wniosków:

a) w ramach projektów grantowych pn. „Pomostem do wodniackiej pasji” – nabór zakończy się w dniu 11 września 2017 r. i trwają konsultacje wniosków,
b) na operacje własne pn. „Działania aktywizujące” i „Kampania – wzrost rozpoznawalności Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” – nabór zakończył się
w dniu 27 sierpnia 2017 r. i nikt nie złożył zamiaru realizacji operacji własnej.
W związku z tym LGD przystąpi do realizacji tych operacji;

4) w dniach 14-15 września 2017 r. w Osetnej k. Lipian odbędzie się szkolenie dla członków Rady, Zarządu i pracowników Biura LGD w zakresie aplikacji do obsługi naborów LGD.

  1. Sprawy różne:

1) podjęto następujące uchwały:

a) w sprawie zmiany i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” – przyjęto jednomyślnie;
b) w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” Pana Andrzeja Stawickiego – przyjęto jednomyślnie;
c) w sprawie powołania komisji i ustalenia terminu oraz testu oceniającego wiedzę członków Rady w zakresie zapisów aktualnej Lokalnej Strategii Rozwoju – przyjęto jednomyślnie.

2) Sprawy bieżące:

a) Zarząd pozytywnie zaopiniował propozycję Gminy Lipiany w sprawie zorganizowania w 2018 r. imprezy promocyjnej pn. „Święto produktu tradycyjnego i regionalnego. Święto chleba i piwa „Zaczynaj”,
b) informacja o spotkaniu, które odbędzie się w dniu 07 września 2017 r. pod kierunkiem Wicemarszałka Pana Jarosława Rzepy, organizowane przez Biuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 UMWZ,
c) „Giełda procedur w LGD" – warsztaty w ramach KSOW - LGD Pomorza Zachodniego, które odbędą się w dniach 7-8 września 2017 r. w Moryniu,
d) targi w Barzkowicach i nasze stoisko 9-10.09.2017 r.,
e) udział w targach Polagra FOOD w dniach 22 – 24 września 2017 r.

Posiedzenie Zarządu zakończono o godz. 18.30

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
tel. kom. 502 022 886
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.