Zaproszenie na XXVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lider Pojezierza"

Drukuj
poniedziałek, 14 styczeń 2019 Wiktor Różański Kategoria: Walne Zebranie Członków

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Na podstawie § 22 ust. 5 pkt 5 w zw. z § 8 i 9 Statutu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza”, Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na XXVII Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, które odbędzie się w poniedziałek, 21 stycznia 2019 r.,
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach o godz. 13.00.

W przypadku braku quorum, zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, następne Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostanie zwołane na godz. 13.15.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący i sekretarz).
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania z ostatniego XXVI Walnego Zgromadzenia
 5. Podjęcie uchwały nr XXVII/01/2019 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały nr XXVII/02/2019 w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 7. Podjęcie uchwały nr XXVII/03/2019 w sprawie odwołania niektórych członków Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 8. Podjęcie uchwały nr XXVII/04/2019 w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 9. Podjęcie uchwały nr XXVII/05/2019 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 10. Sprawy różne:
 1. informacja podsumowująca realizację Lokalnej Strategii Rozwoju – kamień milowy na dzień 31.12.2018r.;
 2. Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 3. Realizacja projektów innych niż PROW i PO Rybactwo i Morze.
 4. Zamknięcie obrad.

 

 

Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia
„Lider Pojezierza”
Krzysztof Szabatowski

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala-nr-XXVII-01-2019-projekt.pdf)UCHWAŁA NR XXVII/01/2019 - Projekt[Plik .PDF]444 kB
Pobierz plik (uchwala-nr-XXVII-02-2019-projekt.pdf)UCHWAŁA NR XXVII/02/2019 - Projekt[Plik .PDF]486 kB
Pobierz plik (uchwala-nr-XXVII-03-2019-projekt.pdf)UCHWAŁA NR XXVII/03/2019 - Projekt[Plik .PDF]449 kB
Pobierz plik (uchwala-nr-XXVII-04-2019-projekt.pdf)UCHWAŁA NR XXVII/04/2019 - Projekt[Plik .PDF]449 kB
Pobierz plik (uchwala-nr-XXVII-05-2019-projekt.pdf)UCHWAŁA NR XXVII/05/2019 - Projekt[Plik .PDF]447 kB
Pobierz plik (Zaproszenie-na-XXVII-WZC-21-01-2019.pdf)Zaproszenie na WZC 21.01.2019 r.[Plik .PDF]464 kB