Zaproszenie na XXV Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Drukuj
piątek, 16 marzec 2018 Wiktor Różański Kategoria: Walne Zebranie Członków

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Na podstawie § 22 ust. 5 pkt 5 w zw. z § 8 i 9 Statutu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza”, Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na XXV Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, które odbędzie się w poniedziałek, 26 marca 2018 r., w świetlicy Poczty Polskiej w Barlinku,  przy Alei 1-go Maja 6 (wejście od podwórza, I piętro) o godz. 13.00.

W przypadku braku quorum, zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, następne Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostanie zwołane na godz. 13.15.

Porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania.
2.Wybór prezydium zebrania (przewodniczący i sekretarz).
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały nr XXV/01/2018 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały nr XXV/02/2018 w sprawie odwołania niektórych członków Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
6.Podjęcie uchwały nr XXV/03/2018 w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
7.Sprawy różne:

8.Zamknięcie obrad

 

Z poważaniem,
Prezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
Adam Andriaszkiewicz

 

Projekty uchwał znajdują się poniżej.  

Załączniki:
Pobierz plik (1.Uchwała nr XXV.01.2018-wybór Komisji Skrutacyjnej-projekt-13.03.2018 r.pdf)Uchwała nr XXV.01.2018-wybór Komisji Skrutacyjnej[Plik .PDF]415 kB
Pobierz plik (2.Uchwała nr XXV.02.2018-odwołanie członków Rady-projekt-13.03.2018 r.pdf)Uchwała nr XXV.02.2018-odwołanie członków Rady[Plik .PDF]420 kB
Pobierz plik (3.Uchwała nr XXV.02.2018-powołanie członków Rady-projekt-13.03.2018 r.pdf)Uchwała nr XXV.02.2018-powołanie członków Rady[Plik .PDF]420 kB