Zaproszenie na XXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lider Pojezierza"

Drukuj
czwartek, 08 czerwiec 2017 Wiktor Różański Kategoria: Walne Zebranie Członków

 Szanowni Członkowie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Na podstawie §22 ust. 5 pkt. 5 Statutu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza”, Zarząd Stowarzyszenia, zaprasza na XXIV Walne Zebranie Członków „Lidera Pojezierza”, które odbędzie się w poniedziałek, 26 czerwca 2017 r. w Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym w Choszcznie,  przy ul. Sportowej 1,  o godz. 12.00.

W przypadku braku quorum zgodnie ze statutem stowarzyszenia § 19 ust. 6 następne Walne Zebranie zostanie zwołane na godz. 12.15.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący i sekretarz).
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Podjęcie uchwały nr XXIV/01/2017 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały nr XXIV/02/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 6. Podjęcie uchwały nr XXIV/03/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 7. Podjęcie uchwały nr XXIV/04/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały nr XXIV/05/2017 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” absolutorium.
 9. Podjęcie uchwały nr XXIV/06/2017 w sprawie odwołania członka Rady LGD
 10. Podjęcie uchwały nr XXIV/07/2017 w sprawie powołania członka Rady LGD
 11. Sprawy różne
 12. Informacja dotycząca aneksu do umowy ramowej.
 13. Zmiany w harmonogramie naborów.
 14. Informacja w sprawie niezależności energetycznej miejscowości.
 15. Zamknięcie obrad

Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
Adam Andriaszkiewicz

Załączniki:
Pobierz plik (1-Uchwala-nr-XXIV.01.2017-w-sprawie-wyboru-Komisji-Skrutacyjnej.doc)1.Uchwała nr XXIV.01.2017-w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej[Plik .DOC (MS Word)]74 kB
Pobierz plik (2-Uchwala-nr-XXIV.02.2017-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-Zarzadu.doc)2.Uchwała Nr XXIV.02.2017-w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu[Plik .DOC (MS Word)]77 kB
Pobierz plik (3-Uchwala-nr-XXIV.03.2017-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-Komisji-Rewizyjnej.doc)3.Uchwała nr XXIV.03.2017-w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej[Plik .DOC (MS Word)]75 kB
Pobierz plik (4-Uchwala-nr-XXIV-w-spr-przyjecia-sprawozd-finansowego-Zarzadu-Bilans-i-Rachunek-za-2016.xls)4.Uchwała nr XXIV-w spr. przyjęcia spraw.finans. Zarządu-Bilans i Rachunek 2016[Plik .XLS (MS Excel)]63 kB
Pobierz plik (4-Uchwala-nr-XXIV.04.2017-w-spr-przyjecia-sprawozd-finansowego-Zarzadu-Wprowadz-do-spraw-fin-za-2016.doc)4.Uchwała nr XXIV.04.2017-w spr. przyjęcia spraw.finans.Zarządu - Wprow. za 2016[Plik .DOC (MS Word)]71 kB
Pobierz plik (4-Uchwała-nr-XXIV.04.2017-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-finansowego-Zarzadu.doc)4.Uchwała Nr XXIV.04.2017-w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu[Plik .DOC (MS Word)]76 kB
Pobierz plik (5-Uchwala-nr-XXIV.05.2017-w-sprawie-udzielnia-Zarzadowi-absolutorium-za-2016.doc)5.Uchwała nr XXIV.05.2017-w sprawie udzielnia Zarządowi absolutorium za 2016 r.[Plik .DOC (MS Word)]50 kB
Pobierz plik (6-Uchwala-nr-XXIV.06.2017-w-sprawie-odwolania-czlonka-Rady.doc)6.Uchwała nr XXIV.06.2017-w sprawie odwołania członka Rady[Plik .DOC (MS Word)]73 kB
Pobierz plik (7-Uchwala-nr-XXIV.07.2017-w-sprawie-powolania-czlonka-Rady.doc)7.Uchwała nr XXIV.07.2017-w sprawie powołania członka Rady[Plik .DOC (MS Word)]73 kB
Pobierz plik (Sprawozdanie_z_prac_Zarzadu_za_2016_r.-19.06.2017r.docx)Sprawozdanie z prac Zarządu za 2016 r.[Plik .DOCX (MS Word)]27 kB
Pobierz plik (Zaproszenie_na_XXIV_Walne 26.06.2017.pdf)Zaproszenie na XXIV WZC Stowarzyszenia Lider Pojezierza 26.06.2017 r.[Plik .PDF]497 kB