Zaproszenie na XXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Drukuj
piątek, 13 maj 2016 Wiktor Różański Kategoria: Walne Zebranie Członków

Barlinek, dnia 05 maja 2016 r.

Zaproszenie na XXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Zarząd Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” zaprasza na XXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, które odbędzie się w dniu 23 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 13.00  w Barlineckim Ośrodku Kultury w Barlinku, przy ulicy Podwale 10 (drugi termin o godz. 13.30). Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania).
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał:
  1. Informacja na temat nowej LSR na lata 2014-2020, harmonogram naborów, przedstawienie Mężów Zaufania.
  2. Sprawy różne:
  1. Zamknięcie posiedzenia.

Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie w celu uregulowania kwestii formalnych. Osoby chcące uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków, za pośrednictwem pełnomocników, prosimy o złożenie stosownych dokumentów w Biurze LGD lub przy rejestracji uczestników, przed wejściem na salę.

Wszystkie dokumenty dotyczące Walnego Zebrania Członków dostępne są do wglądu, od dnia 16 maja 2016 r., w Biurze LGD w Barlinku, ul. Sądowa 8, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00  – 14.00.

Załączniki:
Pobierz plik (Bilans_i_Rachunek_za_2015.xls)Bilans i rachunek za 2015 rok[Plik .XLS (MS Excel)]63 kB
Pobierz plik (Uchwala-Nr-XXII.01.2016.doc)Uchwała Nr XXII.01.2016 r.[Plik .DOC (Word 97-03)]499 kB
Pobierz plik (Uchwala-Nr-XXII.02.2016.doc)Uchwała Nr XXII.02.2016 r.[Plik .DOC (Word 97-03)]500 kB
Pobierz plik (Uchwala-Nr-XXII.03.2016.doc)Uchwała Nr XXII.03.2016 r.[Plik .DOC (Word 97-03)]500 kB
Pobierz plik (Uchwala-Nr-XXII.04.2016.doc)Uchwała Nr XXII.04.2016 r.[Plik .DOC (Word 97-03)]499 kB
Pobierz plik (Uchwala-Nr-XXII.05.2016.doc)Uchwała Nr XXII.05.2016 r.[Plik .DOC (Word 97-03)]502 kB
Pobierz plik (Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_i_informacja_dodatkowa_do_sprawozdania_finansowego_za_2015.doc)Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i informacja dodatkowa za 2015 rok[Plik .DOC (MS Word 97-03)]67 kB