Barlinek, dnia 05 maja 2016 r.

Zaproszenie na XXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Zarząd Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” zaprasza na XXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, które odbędzie się w dniu 23 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 13.00  w Barlineckim Ośrodku Kultury w Barlinku, przy ulicy Podwale 10 (drugi termin o godz. 13.30). Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania).
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
 • Nr XXII/01/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Zarządu;
 • Nr XXII/02/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2015 rok;
 • Nr XXII/03/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
 • Nr XXII/04/2016 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” absolutorium;
 • Nr XXII/05/2016 w sprawie zmiany w Statucie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 1. Informacja na temat nowej LSR na lata 2014-2020, harmonogram naborów, przedstawienie Mężów Zaufania.
 2. Sprawy różne:
 • obchody X-lecia Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 1. Zamknięcie posiedzenia.

Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie w celu uregulowania kwestii formalnych. Osoby chcące uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków, za pośrednictwem pełnomocników, prosimy o złożenie stosownych dokumentów w Biurze LGD lub przy rejestracji uczestników, przed wejściem na salę.

Wszystkie dokumenty dotyczące Walnego Zebrania Członków dostępne są do wglądu, od dnia 16 maja 2016 r., w Biurze LGD w Barlinku, ul. Sądowa 8, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00  – 14.00.

Załączniki:
Pobierz plik (Bilans_i_Rachunek_za_2015.xls)Bilans i rachunek za 2015 rok[Plik .XLS (MS Excel)]63 kB
Pobierz plik (Uchwala-Nr-XXII.01.2016.doc)Uchwała Nr XXII.01.2016 r.[Plik .DOC (Word 97-03)]499 kB
Pobierz plik (Uchwala-Nr-XXII.02.2016.doc)Uchwała Nr XXII.02.2016 r.[Plik .DOC (Word 97-03)]500 kB
Pobierz plik (Uchwala-Nr-XXII.03.2016.doc)Uchwała Nr XXII.03.2016 r.[Plik .DOC (Word 97-03)]500 kB
Pobierz plik (Uchwala-Nr-XXII.04.2016.doc)Uchwała Nr XXII.04.2016 r.[Plik .DOC (Word 97-03)]499 kB
Pobierz plik (Uchwala-Nr-XXII.05.2016.doc)Uchwała Nr XXII.05.2016 r.[Plik .DOC (Word 97-03)]502 kB
Pobierz plik (Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_i_informacja_dodatkowa_do_sprawozdania_finansowego_za_2015.doc)Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i informacja dodatkowa za 2015 rok[Plik .DOC (MS Word 97-03)]67 kB

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.