Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lider Pojezierza"

Drukuj
poniedziałek, 30 listopad 2015 Justyna Mariańska Kategoria: Walne Zebranie Członków

Barlinek, 30.11.2015 r.

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Na podstawie §22 ust. 5 pkt. 5 Statutu Stowarzyszenia "Lider  Pojezierza”,  Zarząd Stowarzyszenia, zaprasza na XXI Walne Zebranie Członków „Lidera Pojezierza”, które odbędzie się w poniedziałek, 14 grudnia 2015 r. w  Pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach,  Przelewice 17, o godz. 13.00.

W przypadku braku quorum zgodnie ze statutem stowarzyszenia § 19 poz. 6 następne Walne Zebranie zostanie zwołane na godz. 13.30.

Porządek  zebrania:

1.      Otwarcie zebrania

2.      Wybór prezydium zebrania (przewodniczący, zastępca, sekretarz).

3.      Przyjęcie porządku obrad

4.      Podjęcie uchwały nr XXI/01/2015 w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Pojezierza Myśliborskiego na lata 2015-2020

5.      Podjęcie uchwały nr XXI/02/2015 w sprawie upoważnienia do dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Pojezierza Myśliborskiego na lata 2015-2020

6.      Podjęcie uchwały nr XXI/03/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady LGD Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

7.      Podjęcie uchwały nr XXI/04/2015 w sprawie wyboru Rady LGD Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

8.      Sprawy różne

9.      Zamknięcie obrad

 Z poważaniem

Prezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”                                   

     Adam Andriaszkiewicz

Projekty uchwał będą umieszczone na stronie internetowej www.liderpojezierza.pl w zakładce:  stowarzyszenie/władze/walne zebranie członków od dnia 07.12.2015 r.   

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwala XXX 01 2015 w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Pojezierza Myśliborskiego na lata 2015-2020.pdf)Uchwala XXX 01 2015 w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów [ ]354 kB
Pobierz plik (Uchwala XXX 02 2015 w sprawie upoważnienia do dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Pojezierza Myśliborskiego na lata 2015-2020..pdf)Uchwala XXX 02 2015 w sprawie upoważnienia do dokonywania zmian w Lokalnej Strat[ ]360 kB
Pobierz plik (Uchwala XXX 03 2015 w sprawie zatwierdzenia Ragulaminu Rady LGD Stowarzyszenia Lider Pojezierza.pdf)Uchwala XXX 03 2015 w sprawie zatwierdzenia Ragulaminu Rady LGD Stowarzyszenia L[ ]356 kB
Pobierz plik (Uchwala XXX 04 2015 w sprawie wyboru Rady LGD Stowarzyszenia Lider Pojezierza.pdf)Uchwala XXX 04 2015 w sprawie wyboru Rady LGD Stowarzyszenia Lider Pojezierza[ ]374 kB