Barlinek, 30.11.2015 r.

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Na podstawie §22 ust. 5 pkt. 5 Statutu Stowarzyszenia "Lider  Pojezierza”,  Zarząd Stowarzyszenia, zaprasza na XXI Walne Zebranie Członków „Lidera Pojezierza”, które odbędzie się w poniedziałek, 14 grudnia 2015 r. w  Pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach,  Przelewice 17, o godz. 13.00.

W przypadku braku quorum zgodnie ze statutem stowarzyszenia § 19 poz. 6 następne Walne Zebranie zostanie zwołane na godz. 13.30.

Porządek  zebrania:

1.      Otwarcie zebrania

2.      Wybór prezydium zebrania (przewodniczący, zastępca, sekretarz).

3.      Przyjęcie porządku obrad

4.      Podjęcie uchwały nr XXI/01/2015 w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Pojezierza Myśliborskiego na lata 2015-2020

5.      Podjęcie uchwały nr XXI/02/2015 w sprawie upoważnienia do dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Pojezierza Myśliborskiego na lata 2015-2020

6.      Podjęcie uchwały nr XXI/03/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady LGD Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

7.      Podjęcie uchwały nr XXI/04/2015 w sprawie wyboru Rady LGD Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

8.      Sprawy różne

9.      Zamknięcie obrad

 Z poważaniem

Prezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”                                   

     Adam Andriaszkiewicz

Projekty uchwał będą umieszczone na stronie internetowej www.liderpojezierza.pl w zakładce:  stowarzyszenie/władze/walne zebranie członków od dnia 07.12.2015 r.   

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.