30 czerwca 2023 r. (piątek) w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Pełczycach odbyło się XXXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza". Dziękujemy wszystkim przybyłym członkom Stowarzyszenia za przybycie i przede wszystkim za udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza".

Podczas zebrania dokonano wyboru Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” zostaje bez zmian, dla przypomnienia:

Krzysztof Wiklak - Prezes Zarządu,

Ireneusz Kostka – Wiceprezes Zarządu,

Wioletta Kaszak – Skarbnik Zarządu,

Piotr Bohdziewicz – Członek Zarządu,

Łukasz Młynarczyk – Członek Zarządu,

Wiesław Sienkiewicz – Członek Zarządu,

Joanna Stąsiek- Janicka – Członek Zarządu.

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” równiej zostaje bez zmian, dla przypomnienia:

Bogdan Wojciech Brzustowicz – Przewodniczący,

Mariola Dębecka – Członek,

Magdalena Baczyńska- Seifert – Członek.

Podczas Walnego Zebrania doszło też do podpisania umowy o współpracy między Stowarzyszeniem ,,Lider Pojezierza” a Stowarzyszeniem ,,Lider Pojezierzy”. Dokument podpisali Prezes ,,Lidera Pojezierza” Krzysztof Wiklak oraz Prezes ,,Lidera Pojezierzy” i Burmistrz Pełczyc Mirosław Kluk.    

Dziękujemy wszystkim przybyłym Członkom Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” za przybycie, poświęcony czas i aktywną pracę na rzecz naszej organizacji.

Pani Dyrektor Julicie Kołdzie i całej załodze MGOK Pełczyce dziękujemy za udostępnienie miejsca i pomoc w zorganizowaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”.

Reasumując, czekamy na nowy okres programowania na lata 2023-2027. Czeka nas wiele pracy, wiele wyzwań, ale też wiele radości i pożytku z dokonanych osiągnięć !

 

 

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.