Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lider Pojezierza"

Drukuj
czwartek, 08 październik 2015 Justyna Mariańska Kategoria: Walne Zebranie Członków

Barlinek, 05.10.2015 r.

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”     

Na podstawie §22 ust. 5 pkt. 5 Statutu Stowarzyszenia "Lider  Pojezierza”,  Zarząd Stowarzyszenia, zaprasza na XXX Walne Zebranie Członków „Lidera Pojezierza”, które odbędzie się w poniedziałek, 19 października 2015 r. w  Barlineckim Ośrodku Kultury w Barlinku,  ul. Podwale 9, o godz. 13.00.

W przypadku braku quorum zgodnie ze statutem stowarzyszenia § 19 poz. 6 następne Walne Zebranie zostanie zwołane na godz. 13.30.

Porządek  zebrania:

1.      Otwarcie zebrania

2.      Wybór prezydium zebrania (przewodniczący, zastępca, sekretarz).

3.      Przyjęcie porządku obrad

4.      Podjęcie uchwały nr XXX/01/2015 w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

5.      Podjęcie uchwały nr XXX/02/2015 w sprawie uchwalenia wysokości i trybu wnoszenia składek członkowskich Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

6.      Podsumowanie budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

7.      Sprawy różne

8.      Zamknięcie obrad

Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
Adam Andriaszkiewicz

Projekty uchwał znajdują się do pobrania poniżej. 

Załączniki:
Pobierz plik (Statut_tekst_jednolity_20.10.2015.pdf)Statut Stowarzyszenia [ ]599 kB
Pobierz plik (Uchwala XXX 01 2015 w sprawie zmiany w statucie.pdf)Projekt Uchwały w sprawie zmiany Statu Stowarzyszenia Lider Pojezierza[ ]442 kB
Pobierz plik (Uchwala XXX 02 2015 w sparwie wysokosci i trybu wnoszenia sklade.pdf)Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia wysokości i trybu wnoszenia składek [ ]378 kB