×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów fotki_walne oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lider Pojezierza"

Drukuj
poniedziałek, 15 czerwiec 2015 Justyna Mariańska Kategoria: Walne Zebranie Członków

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów fotki_walne oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W piątek, 12 czerwca br. w Barlineckim Ośrodku Kultury odbyło się XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie zebrania

2 Wybór prezydium zebrania (przewodniczący, zastępca, sekretarz).
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Podjęcie uchwały nr XIX/01/2015 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały nr XIX/02/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” .
6. Podjęcie uchwały nr XIX/03/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
7. Podjęcie uchwały nr XIX/04/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały nr XIX/05/2015 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” absolutorium.
9. Podjęcie uchwały nr XIX/06/2015 w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
10. Podjęcie uchwały nr XIX/07/2015 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
11. Podjęcie uchwały nr XIX/08/2015 w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
12. Podjęcie uchwały nr XIX/09/2015 w sprawie wyboru Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
13. Podjęcie uchwały nr XIX/10/2015 w sprawie wyboru Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
14. Podjęcie uchwały nr XIX/11/2015 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
15. Podjęcie uchwały nr XIX/12/2015 w sprawie zmiany w Statucie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. 
16. Sprawy różne
17. Zamknięcie obrad

Od piątku, Zarząd Stowarzyszenia liczy sobie 9 członków, tj. :

Adam Andriaszkiewicz – Prezes Stowarzyszenia

Ireneusz Kostka – Wiceprezes urzędujący

Krzysztof Szabatowski – Skarbnik Stowarzyszenia

Magdalena Baczyńska-Warżała – Sekretarz Stowarzyszenia

Wojciech Czepułkowski – Członek Zarządu Stowarzyszenia

Krzysztof Wiklak – Członek Zarządu Stowarzyszenia

Janusz Cielecki – Członek Zarządu Stowarzyszenia

Ewelina Mazurak Januchowska – Członek Zarządu Stowarzyszenia

Sylwia Leśniak – Członek Zarządu Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna:

Wiesław Sienkiewicz – przewodniczący Komisji

Jan Krzywicki – członek Komisji

Mariola Dębecka – członek Komisji

{gallery}fotki_walne{/gallery}