Zaproszenie na XIX Walne Zebranie Członków „Lidera Pojezierza”

Drukuj
poniedziałek, 08 czerwiec 2015 M.K Kategoria: Walne Zebranie Członków

Na podstawie §22 ust. 5 pkt. 5 Statutu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza”, Zarząd Stowarzyszenia, zaprasza na XIX Walne Zebranie Członków „Lidera Pojezierza”, które odbędzie się w piątek, 12 czerwca 2015 r. w Barlineckim Ośrodku Kultury w Barlinku, ul. Podwale 9, o godz. 13.00. 

W przypadku braku quorum zgodnie ze statutem stowarzyszenia § 19 poz. 6 następne Walne Zebranie zostanie zwołane na godz. 13.30.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania
2 Wybór prezydium zebrania (przewodniczący, zastępca, sekretarz).
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Podjęcie uchwały nr XIX/01/2015 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały nr XIX/02/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” .
6. Podjęcie uchwały nr XIX/03/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
7. Podjęcie uchwały nr XIX/04/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały nr XIX/05/2015 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” absolutorium.
9. Podjęcie uchwały nr XIX/06/2015 w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
10. Podjęcie uchwały nr XIX/07/2015 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
11. Podjęcie uchwały nr XIX/08/2015 w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
12. Podjęcie uchwały nr XIX/09/2015 w sprawie wyboru Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
13. Podjęcie uchwały nr XIX/10/2015 w sprawie wyboru Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
14. Podjęcie uchwały nr XIX/11/2015 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
15. Podjęcie uchwały nr XIX/12/2015 w sprawie zmiany w Statucie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
16. Sprawy różne
17. Zamknięcie obrad

Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
Adam Andriaszkiewicz

Projekty uchwał poniżej: 

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwala_XIX_01_2015_w_sprawie_wyboru_Komisji_Skrutacyjnej.docx)Uchwala XIX 01/2015 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej[ ]23 kB
Pobierz plik (Uchwala_XIX_02_2015_w_sprawie_przyjecia_sprawozdania z prac Zarządu.docx)Uchwala XIX 02/2015 w sprawie przyjecia sprawozdania z prac Zarządu[ ]29 kB
Pobierz plik (Uchwala_XIX_03_2015_w_sprawie_przyjecia_sprawozdania_komisji_rew.docx)Uchwała XIX 03/2015 w sprawie przyjecia sprawozdania komisji rewizyjnej[ ]29 kB
Pobierz plik (Uchwala_XIX_04_2015 w_sprawie_przyjęcia sprawozdań finansowych.docx)Uchwała XIX 04/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych[ ]29 kB
Pobierz plik (Uchwala_XIX_05_2015_w_sprawie_udzielenia_absolutorium_dla_Zarzad.docx)Uchwała XIX 05/2015 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarzadu[ ]29 kB
Pobierz plik (Uchwala_XIX_06_2015_w_sparwie_wyboru_członków_Zarządu.docx)Uchwała XIX 06/2015 w sparwie wyboru członków Zarządu[ ]46 kB
Pobierz plik (Uchwala_XIX_07_2015_w_sprawie_wyboru_Prezesa.docx)Uchwała XIX 07/2015 w sprawie wyboru Prezesa[ ]46 kB
Pobierz plik (Uchwala_XIX_08_2015_w_sprawie_wyboru_Wiceprezesa.docx)Uchwała XIX 08/2015 w sprawie wyboru Wiceprezesa[ ]46 kB
Pobierz plik (Uchwala_XIX_09_2015_w_sparwie_wyboru_Skarbnika.docx)Uchwała XIX 09/2015 w sparwie wyboru Skarbnika[ ]46 kB
Pobierz plik (Uchwala_XIX_10_2015_w_sparwie_wyboru_Sekretarza.docx)Uchwala XIX 10/2015 w sparwie wyboru Sekretarza[ ]46 kB
Pobierz plik (Uchwala_XIX_11_2015_w_sprawie_wyboru_Komisji_Rewizyjnej.docx)Uchwała XIX 11/2015 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej[ ]46 kB
Pobierz plik (Uchwala_XIX_12_2015_w_sprawie_zmiany_w_statucie.docx)Uchwala XIX 12/2015 w sprawie zmiany w statucie[ ]48 kB
Pobierz plik (Zalacznik_do_uchwaly_nr_XIX_02_2015_Sprawozdanie_z_prac_ (1).doc)Załącznik do uchwały nr XIX/02/2015 Sprawozdanie z prac Zarządu[ ]243 kB