Władze

Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminie Krzęcin i Nowogródek Pomorski

Drukuj
środa, 15 styczeń 2020 Kategoria: Dobre praktyki

W dniu 9 stycznia 2020r. w Urzędzie Gminy Krzęcin podpisano umowę dotyczącą dofinansowania zadania pn. ,,Podniesienie atrakcyjności kąpieliska wiejskiego poprzez budowę pomostu pływającego nad Jeziorem Chłopowo”. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentował Wicemarszałek Olgierd Kustosz, natomiast Gminę Krzęcin Wójt Bogdan Brzustowicz i Skarbnik Joanna Witkowska. Całość projektu to kwota: 78.026,56 zł, a uzyskane w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wsparcie wynosi 65.471,00 zł, co stanowi 85% dofinansowania. Pozostałe środki 12.555,56 zł pochodzą z budżetu Gminy Krzęcin. Termin zakończenia projektu zaplanowano na koniec I półrocza 2020 roku.

Tego samego dnia w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski podpisano umowę na poprawę infrastruktury turystycznej na 2 plażach: w Kinicach i Parzeńsku. Umowę z Wójtem Gminy Krzysztofem Mrzygłodem podpisał w imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Wicemarszałek Olgierd Kustosz. I tak w Parzeńsku powstanie plac zabaw, plac do gry w szachy i koszykówkę, ogólnodostępna wędzarnia oraz stoliki do gry w szachy i chińczyka. W Kinicach na plaży ustawione zostaną ławo-stoły i kosze na śmieci, ponadto zakupione zostaną toalety przenośne.

Wszystkie działania mają powstać w 2020 r., a współfinansowane są dzięki wsparciu Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Unijne środki trafią do beneficjentów za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania:  Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”.

Tagged Under