W projekcie bierze udział 11 lokalnych grup działania z Czech i Polski. W każdej partnerskiej Lokalnej Grupie Działania został ogłoszony konkurs pod nazwą “Mam talent dziennikarski”. Konkurs przeprowadzony został wśród uczniów szkół na obszarze wdrażania LSR wszystkich partnerów projektu. Uczestnikami projektu są dzieci w wieku 13-16 lat. Podpisania umowy ze strony naszego Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" dokonali Prezes - Adam Andriaszkiewicz, oraz Wiceprezes - Ireneusz Kostka.

Tak wyłoniony z konkursu zespół młodych dziennikarzy, bierze udział w warsztatach dziennikarskich. Uczestnicy uczyć się będą podstaw dziennikarstwa w dziedzinie gromadzenia i prezentacji informacji filmowej, audycji radiowych oraz form multimedialnych  w różnych postaciach.

Tematyką materiałów dziennikarskich będą bieżące wydarzenia, ciekawe inicjatywy bazujące na walorach historycznych, przyrodniczych, kulturowych na danym obszarze.

Uczestnicy na każdym obszarze (województwo zachodniopomorskie, lubuskie i okręg Opavski) będą spędzać po 5 dni warsztatowych. Termin warsztatów 14 - 29 sierpnia 2017 roku. Przyjazd uczestników warsztatów nastąpi jeden dzień przed planowanymi warsztatami. Warsztaty rozpoczynają się na terenie Lokalnych Grup Działania z  Pomorza Zachodniego.

Program warsztatów:

  • Dzień zerowy - przyjazd uczestników 1 dzień przed warsztatami na miejsce warsztatów prowadzonych przez partnerów projektu z Pomorza Zachodniego w dniu 13.08.2017 r. 1-5 (14-19.08.2017 r.) Pierwszego dnia uczestnicy zostaną podzieleni na 3-4 reprezentatywne grupy .

Ramowy program dziennikarskich warsztatów telewizyjnych. W terminie  od dnia 14.08.2017 r. do dnia  19.08.2017 r na terenie województwa zachodniopomorskiego (Pobierz)

  • 6-10 dzień (19-24.08.2017 r.) Przyjazd uczestników do miejsca warsztatowego, zakwaterowanie oraz zajęcia. Za organizację warsztatów odpowiada grupa MAS Opavsko.

Ramowy program dziennikarskich  warsztatów multimedialnych w MAS Opavsko w okresie od dnia 20.08.2017 r. do dnia  23.08.2017 r. (Pobierz)

  • 11-15 dzień (24-29.08.2017 r.) Przyjazd uczestników projektu do miejsca warsztatów, zakwaterowanie oraz zajęcia. Za organizację warsztatów odpowiadają LGD z województwa lubuskiego.

Ramowy program dziennikarskich warsztatów radiowych województwo lubuskie 24-29.08.2017 r. (Pobierz)

Przyjazd z warsztatów w Czechach 24 sierpnia, zajęcia od 25 sierpnia od godz. 9.00 -17.00 z przerwami na posiłki. Elementem warsztatów jest rejs statkiem  po Odrze / w tym gra terenowa w Krośnie Odrzańskim (podział na 2 grupy). Rejs statkiem po Odrze w celu zaprezentowania pracy radiowca w terenie i  bezpośredniej relacji  dziennikarskiej dot. dziedzictwa przyrodniczo-historycznego z pokładu statku

  • 16 dnia wieczorem ok. 18.00. Powrót uczestników do domów. Zakończenie warsztatów.

Wszyscy uczestnicy będą brali udział w 5 dniowych warsztatach w trzech obszarach.

Pierwszy obszar: województwo zachodniopomorskie - warsztaty będą związane z filmem. Odpowiedzialne LGD Stowarzyszenie: Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim, Wiejska Inicjatywa Rozwoju - WIR,  Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, Pojezierze Razem i Lider Pojezierza.

Drugi obszar: województwo lubuskie - podstawą będzie radio. Odpowiedzialne LGD: STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA, “LGD-Grupa Łużycka”, Zielona Dolina Odry i Warty, Zielone Światło oraz LGD Prym z województwa łódzkiego.

Trzeci obszar: Czechy, powiat Opawski - młodzi dziennikarze będą poznawać tajniki multimedialne w Internecie. Odpowiedzialna MAS “Opavsko”.

Razem w projekcie bierze udział 129 dzieci i młodzieży.

Jednym z celów projektu jest wykonanie  przez uczestników projektu materiałów  filmowych, radiowych i multimedialnych z warsztatów oraz nabywanie podstawowych  umiejętności do pracy z kamerą, filmem, mikrofonem, radiem przy wykorzystaniu  multimediów.    

Kolejnym etapem będzie udział w konferencji Młodzieżowej Akademii Komunikacji w dniu 29 września 2017 roku w Międzyrzeczu. Tam będą prezentowane materiały z warsztatów oraz film wykonany przez zaprzyjaźnioną lokalną telewizje  z Pyrzyc. Na konferencji wszyscy uczestnicy otrzymają album ze zdjęciami pochodzącymi z warsztatów.

Kolejny etap poza projektowy to udział przedstawicieli każdego LGD w LeaderFest w Czechach, gdzie zostanie zaprezentowany zrealizowany projekt.

W ramach Stowarzyszenia Lider Pojezierza i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  najlepsi dziennikarze wezmą udział w kolejnym międzynarodowym projekcie współpracy w 2018 r.  - „Jie skrenda” z LGD z Litwy.

Życzymy wszystkim uczestników owocnego szkolenia oraz mile spędzonego czasu na warsztatach. Już czekamy na efekty.

Ireneusz Kostka

Załączniki:
Pobierz plik (Ramowy-program-warsztatow-14-19.08.17.docx)Ramowy program warsztatów 14-19.09.2017[Plik .DOCX (MS Word)]18 kB
Pobierz plik (Ramowy-program-warsztatow-20-23.08.17.docx)Ramowy program warsztatów 20-23.09.2017[Plik .DOCX (MS Word)]14 kB
Pobierz plik (Ramowy-program-warsztatow-24-29.08.17.docx)Ramowy program warsztatów 24-29.09.2017[Plik .DOCX (MS Word)]15 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.