Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE zaprasza na: DZIEŃ INFORMACYJNY Programu LIFE 2021,  który odbędzie się on-line w formie webinarium  w dniu 29 lipca 2021, w godz. 10.00-15.00.

Webinarium jest kierowane do wszystkich potencjalnych beneficjentów Programu LIFE i będzie poświęcone zasadom ubiegania się o środki w rozpoczynającej się właśnie nowej edycji Programu.

Podczas spotkania wystąpią m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy opowiedzą o naborze LIFE w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, z uwzględnieniem nowości w stosunku do poprzedniej perspektywy. Pojawią się również obecni beneficjenci Programu LIFE, którzy przedstawią swoje projekty i wyzwania napotkane w czasie ich realizacji.

Mamy nadzieję, że tegoroczny Dzień Informacyjny Programu LIFE dostarczy Państwu niezbędnych informacji i inspiracji do złożenia świetnych, ambitnych projektów do Programu LIFE w naborze 2021. ZAPRASZAMY do udziału w wydarzeniu!

Zgłoszenie na Dzień Informacyjny LIFE

Na webinarium można się zgłaszać do 28 lipca do godz. 15.00, wypełniając formularza on-line. Webinarium jest bezpłatne, liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Po rejestracji otrzymają Państwo link do spotkania, który prześlemy, na podany przez Państwa w formularzu adres e-mail, w dniu 29 lipca.

Informujemy, że równocześnie z webinarium będzie prowadzony live-streaming na kanale YouTube NFOŚiGW:
Kanał YouTube:

https://www.youtube.com/user/nfosigw/
• 29.07. – Dzień Informacyjny LIFE 2021
Formularz zgłoszeniowy:
http://nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-rejestracyjny-na-dzien-informacyjny-programu-life/
Przed rejestracją na webinarium prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną:
Na przełomie sierpnia i września przewidujemy również organizację 4 spotkań tematycznych w formie online, dedykowanych nowym podprogramom Programu LIFE.
Planowany harmonogram wydarzeń dla 4 spotkań tematycznych:
• 31.08. – webinarium poświęcone Podprogramowi Przyroda i różnorodność biologiczna
• 03.09. – webinarium poświęcone Podprogramowi Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia
• 08.09. – webinarium poświęcone Podprogramowi Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej
• 09.09 – webinarium poświęcone Podprogramowi Przejście na czystą energię

UWAGA Rejestracja na 4 spotkania tematyczne odbędzie się w późniejszym terminie

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.