W dniu 22.05.2018 16 osobowy zespół, przedstawiciele LGD z Pomorza Zachodniego  rozpoczął swoją podróż dwoma busami, które są w dyspozycji LGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” oraz Wiejska Inicjatywa Rozwoju – „WIR”. Kierowcami byli uczestnicy wyjazdu i pracownicy biura LGD. W projekcie brało udział przedstawiciele 5 LGD z Pomorza Zachodniego.

Na miejscu byliśmy już o godzinie 17.00. Zostaliśmy mile przywitani oraz obdzieleni materiałami konferencyjnymi oraz bonami na różne smakołyki.  Miejscem wspólnego spotkania był browar w Rožnov pod Radhoštěm.  Organizatorzy wybornie się sprawili. Podczas Leaderfest  spotkaliśmy naszych partnerów z MAS Opavsko. Razem powspominaliśmy zrealizowany wspólnie projekt współpracy Młodzieżowej Akademii Komunikacji. MAK.

Program oraz tematyka konferencji oraz wyjazdów studyjnych prezentujących zrealizowane projekty w ramach programu Leader przez partnerów z Czech.

Środa 23.05.2018

I. część programu festiwalowego – prezentacje osiemnastu projektów LEADER/CLLD w trzech równolegle odbywających się sesjach:

Sieciowanie i współpraca obszarów wiejskich, Żyjąc na wsi, Prowadzenie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

II. część programu festiwalowego – prezentacje osiemnastu projektów LEADER/CLLD w trzech równolegle odbywających się sesjach:

  1. Trwały rozwój i ochrona środowiska naturalnego obszarów wiejskich,
  2. Prowadzenie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
  3. Sieciowanie i współpraca obszarów wiejskich

Wyjazd studyjny – dobre praktyki:  (skansen „Valašské muzeum v přírodě“, przełęcz i zabytkowy obszar „Pustevny“, wieża widokowa „Jurkovičova rozhledna“)

W trakcie całego Leaderfest odbywały się prezentacje  w postaci Targów farmerskich przy kolumnadzie uzdrowiskowej w mieście Rožnov pod Radhoštěm. W trakcie targów odbywały się występy zespołów ludowych.

CZWARTEK 24.5.2018

III. część programu festiwalowego – prezentacje osiemnastu projektów LEADER/CLLD w trzech równolegle odbywających się sesjach:

  1. Rozwiązania SMART dla obszarów wiejskich,
  2. Żyjąc na wsi,
  3. Trwały rozwój i ochrona środowiska naturalnego obszarów wiejskich

Sesja plenarna – Prezentacje wniosków z poszczególnych sesji, przemówienia gości honorowych oraz uroczyste zakończenie festiwalu.

Leaderfest 2018 w mieście Rožnov pod Radhoštěm  osiągnięcia, doświadczenia i dobre praktyki czeskich obszarów wiejskich

I. BLOK TEAMTYCZNY: Żyjąc na wsi

- Rola LGD w zakresie troski o najmłodszych i ich rodziców (MAS Rožnovsko)
- Opieka paliatywna otwarta społeczności lokalnej (MAS Český ráj)
- Grupa robocza „Pracovní četa“ (MAS Brdy-Vltava)
- Planowanie rozwoju usług socjalnych prowadzone przez społeczność zarządzane LGD (MAS Střední Polabí)
- „Free club Frýdlant“ (MAS Frýdlantsko)
- Umożliwienie osobom długookresowo bezrobotnym powrotu na rynek pracy (MAS Horní Pomoraví) 

II. BLOK TEAMTYCZNY: Rozwiązania SMART dla obszarów wiejskich

- Elektromobilność obszarów wiejskich regionu Opavy (MAS Opavsko)
- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na komunikacjach (JukejReflex s.r.o.)
- Rozwijanie myślenia technicznego (Malá technika z. ú.)
- Ułatwienie pozyskiwania grantów (KS MAS SČK + Naviga 4, s.r.o.)
- Wspieranie projektów SMART (Nadace Vodafone)
- Wykorzystanie dronów w celu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (Survia s.r.o.)

III. BLOK TEAMTYCZNY: Sieciowanie i współpraca obszarów wiejskich

- „Krok do przodu“ (MAS Hradecký venkov)
- Fundusz socjalny (MAS Brdy-Vltava)
- Planowanie strategiczne MAS Frýdlantsko 2030 (MAS Frýdlantsko)
- Plan rozwoju szkolnictwa „MAP Tišnovsko“ (MAS Brána Vysočiny)
- Projekt „Vrchařská koruna Valašska“
- Metody mapowania efektów dodanych w ramach społeczności lokalnej (Nadace VIA)

IV. BLOK TEAMTYCZNY: Trwały rozwój i ochrona środowiska naturalnego obszarów wiejskich

- Projekt „Klimagreen i milion drzew“ (MAS Strážnicko)
- Studium zagospodarowania przestrzennego krajobrazu (MAS Kyjovské slovácko v pohybu)
- Impreza społecznościowa czyszczenia rzeki Ohře (KS MAS Karlovarského kraje)
- Długa miedza – ochrona biotopów obszaru lgd i wykorzystanie obszaru w ramach działań rekreacyjno-kształcących (MAS Podhůří Železných hor)
- Promocja rolnictwa ekologicznego (MAS Oslavka)
- Znaczenie działań animacyjnych lgd w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego (MAS Střední Polabí)

V. BLOK TEAMTYCZNY: Prowadzenie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

- Łaźnie piwne w ramach miejscowej sieci przedsiębiorców „Rožnovsko“
- Załóż biznes w mieście Bruntál! (MAS Hrubý Jeseník)
- Wspieranie farmerów na obszarach wiejskich (MAS Brána Vysočiny)
- Inkubator przedsiębiorczości w mieście Kunovice (MAS Horňácko a Ostrožsko)
- Marka Regionalna „Jizerské Hory“ (MAS Frýdlantsko)
- Browar „Kocour“ (MAS Český sever)

Leaderfest zorganizowany został przez Lokalną Grupę Działania „Rožnovsko, z.s.“ przy współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich (CSV), województwem Zlińskim, Krajową Siecią LGD w Republice Czeskiej (NS MAS) a miastem Rožnov pod Radhoštěm.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.