Prace nad budową nowej infrastruktury turystycznej przy pomniku Lotników Litewskich w Pszczelniku "idą pełną parą". Wiaty 

LGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” wykonuje już infrastrukturę turystyczno-kulturalną przy pomniku lotników litewskich S. Dariaus i S. Girėno w Pszczelniku. W miejscu istniejących starych wiat, które zostały już usunięte powstają nowe.

Infrastruktura będzie pełniła funkcję  rekreacyjno – turystyczną przeznaczoną głównie dla turystów i mieszkańców, którzy korzystając z tras turystycznych (rowerowych i pieszych) przechodzących obok pomnika będą mogli na powstałej infrastrukturze odpocząć, zobaczyć zabytek oraz zapoznać się z historią i kulturą tego miejsca. Będzie to miejsce szczególne, bo oddające wyjątkowy litewski klimat. Powstała infrastruktura będzie spełniała funkcję reprezentacyjną nie tylko do ochrony przed złymi warunkami atmosferycznymi osób uczestniczących w obchodach rocznicowych, ale przede wszystkim będzie upowszechniała kulturę litewską co także niewątpliwie wpłynie na wzrost atrakcyjności miejsca, przyciągnie miłośników kultury i historii. Zwiększy zainteresowanie wydarzeniem, które miało miejsce 85 lat temu.

Surowe kształty wiat będą ozdabiane pracami rzeźbiarskimi wykonanymi podczas wspólnych warsztatów rzeźbiarskich, artystów z Litwy i Polski. Miejsce przeprowadzenia warsztatów rzeźbiarskich to gospodarstwo agroturystyczne. Warsztaty 6 dniowe dla 6 artystów rzeźbiarzy (4 z Polski i 2 z Litwy), których zadaniem będzie wykonanie rzeźb, które wypełnią  przestrzeń nad belkami poprzecznymi wiat. Charakter prac rzeźbiarskich zaczerpnięte zostaną z elementów ludowych Republiki Litewskiej.
Wybór Gospodarstwa agroturystycznego w Pszczelniku, które jest najbliżej pomnika, spowoduje prawidłowy montaż powstałych prac podczas warsztatów i zapewni bez dodatkowych kosztów logistycznych np. przy dokonywanie pomiarów bezpośrednich na powstałej infrastrukturze. 

Równolegle na Litwie trwają warsztaty filmowe i warsztaty rzeźbiarskie. Dalsze informacje na bieżąco .... niebawem.

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.