"Jie skrenda" czas zacząć. Projekt współpracy z partnerami z Litwy

Drukuj
wtorek, 12 czerwiec 2018 Kategoria: Jie skrenda Odsłony: 3102

W projekcie bierze udział 3 lokalne grupy działania dwie z Litwy i jedna z Polski. Pierwszym partnerem jest LGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, które utworzy infrastrukturę turystyczno-kulturalną przy pomniku lotników litewskich S. Dariaus i S. Girėno w Pszczelniku. W miejscu istniejących starych wiat, które zostaną usunięte powstaną nowe. Zgodnie z przedstawionymi i załączonymi do wniosku, schematami i rysunkami. Infrastruktura będzie pełniła funkcję również rekreacyjno – turystyczną przeznaczoną głównie dla turystów i mieszkańców, którzy korzystając z tras turystycznych (rowerowych i pieszych) przechodzących obok pomnika będą mogli na powstałej infrastrukturze odpocząć, zobaczyć zabytek oraz zapoznać się z historią i kulturą tego miejsca.

Będzie to miejsce szczególne bo nadające odpowiedni litewski klimat. Powstała infrastruktura będzie spełniała funkcję reprezentacyjną nie tylko do ochrony przed złymi warunkami atmosferycznymi osób uczestniczących w obchodach rocznicowych, ale przede wszystkim będzie upowszechniała kulturę litewską co także niewątpliwie wpłynie na wzrost atrakcyjności miejsca, przyciągnie miłośników kultury i historii. Zwiększy zainteresowanie wydarzeniem, które miało miejsce 85 lat temu. Wiaty będą ozdobione oraz wypełniane rzeźbami wykonanymi podczas warsztatów rzeźbiarskich przez artystów z Litwy i Polski.
Warsztaty (plener) rzeźbiarskie odbędą się w Polsce w Pszczelniku w dniach 02 - 07.07.2018 roku. Miejsce przeprowadzenia warsztatów rzeźbiarskich to gospodarstwo agroturystyczne w Pszczelniku. Warsztaty 6 dniowe dla 6 artystów rzeźbiarzy (4 z Polski i 4 z Litwy), których zadaniem będzie wykonanie rzeźb, które wypełnią wspomnianą przestrzeń nad belkami poprzecznymi wiat. Charakter prac rzeźbiarskich zaczerpnięte zostaną z elementów ludowych Republiki Litewskiej.
Przez pierwsze 4 dni będą wykonywane rzeźby. Przez dwa kolejne następować będzie ich montaż na powstałych wiatach. Udział w warsztatach będą brali udział uczestnicy, którzy mają doświadczenie w tego typu pracach. Praca rzeźbiarzy będzie realizowana na zasadach wolontariatu. 
W trakcie realizacji operacji planuje się m.in. spotkania grupy roboczej w Polsce i spotkania grupy roboczej partnerów z Polski w Rejonie Kowna.
Pierwsze spotkanie konsultacyjno-robocze w Kownie zrealizowano już w połowie maja 2018 roku w Kownie (Hotel Ibis Kaunas Centre) w trakcie, którego doprecyzowano poszczególne elementy warsztatów filmowych i rzeźbiarskich. Grupa Robocza odwiedziła miejsca, w których odbędą się warsztaty oraz miejsce, w którym odbędzie się festyn i telekonferencja. W trakcie prac grupy roboczej grupa spotkała się  z Merem Rejonu Kowna, który przedstawi szczegóły przyjazdu grupy Partnera 2 i 3 na uroczystości do Pszczelnika. Podsumowano  dotychczasowe zadania związane z operacją, w tym także dokonano podsumowanie etapu złożenia wniosków i uwag wniesionych przez instytucje wdrażające. Wypracowane dane zostaną wykorzystane podczas ewaluacji zadania. Drugie spotkanie o charakterze wyjazdu grupy roboczej na festyn pod tytułem „Jie skrenda” zaplanowany przez partnerów Litewskich na wzgórzu Netoniu. Termin wyjazdu planuje się na 24-25 sierpnia 2018 r. Podczas spotkania grupa robocza weźmie udział w organizowanym przez partnerów 2 i 3 festynie. Zaplanowane jest spotkanie z grupą młodzieży biorących udział w warsztatach filmowych oraz udział w spotkaniach w szkołach rejonu Kowna. Dane zostaną wykorzystane do prawidłowego przygotowania Wniosku o płatność. W obydwu spotkaniach mają brać udział osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację operacji, tj. 5 osób z grupy roboczej.  

Spotkania grupy roboczej w Polsce.

Pierwsze spotkanie konsultacyjno-robocze zaplanowano na termin 13-15 lipca 2018 r. w Pensjonacie Nowy Młyn w Namyślinie (gm. Boleszkowice). W trakcie, którego zostaną przeanalizowane dotychczas wykonane zadania związane z realizacją operacji, w tym także dokonane zostanie podsumowanie warsztatów filmowych i rzeźbiarskich. Ponadto,
w trakcie spotkania zebrane zostaną materiały badające poziom realizacji projektu. Wypracowane dane zostaną wykorzystane podczas ewaluacji zadania.
Drugie spotkanie o charakterze podsumowująco – ewaluacyjnym planuje się w terminie 21.-22 września 2018 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym w Pszczelniku 2 (gm. Myślibórz). Podczas spotkania zostaną podsumowane wszystkie wykonane prace na rzecz realizacji operacji oraz dokonana zostanie ewaluacja operacji na bazie wcześniej przygotowanych materiałów. Dane zostaną wykorzystane do prawidłowego przygotowania Wniosku o płatność.
W obydwu spotkaniach mają brać udział osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację operacji, tj. 10 osób z grupy roboczej.
Warsztaty filmowe koszty partnera nr 1 to dowóz i obsługa grupy polskiej oraz zabezpieczenie zespołu filmowego, który odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie praktyczne warsztatów z dziećmi oraz zapewni sprzęt oraz program warsztatów. 
Wyjazd na warsztaty filmowe zostaną zorganizowane zgodnie z następującym zapotrzebowaniem: transport uczestniczącej w warsztatach młodzieży, opiekunów, zespołu filmowego, uczestników warsztatów rzeźbiarskich na trasie Barlinek- Kowno – pobyt – Barlinek. Zapewnienie tłumaczy - język: polsko – litewski podczas warsztatów filmowych i działań grupy roboczej na terenie Litwy, ubezpieczenie uczestników, zabezpieczenie opiekuna dla uczestników (dzieci i młodzież powyżej 10 roku życia, pełnosprawna) podczas trwania całego obozu w ilości i zakresie wymaganym prawem w tym zakresie. 
Miejscem warsztatów filmowych dla młodzieży zaplanowano w dzielnicy Kaunas na terenie lotniska im. S. Dariaus ir S. Girėno. W warsztatach będzie brało udział 28 młodych osób w tym osoby z grup defaworyzowanych, które interesują się oraz wiążą swoja przyszłość zawodową z kinem, filmem, marketingiem filmowym i są aktywne społecznie w swojej miejscowości. Młodzież z partnera Polskiego zostanie wybrana z najbardziej aktywnych uczestników przeprowadzonego już międzynarodowego projektu współpracy Młodzieżowa Akademia Komunikacji. Młodzież ta brała udział w warsztatach filmowych i ma wystarczającą (ponad przeciętną) wiedzę na temat podstaw tworzenia filmu i obsługi sprzętu medialnego. Aktywność młodzieży została oceniona na podstawie prac na rzecz stowarzyszenia Lider Pojezierza. Udział w realizowanych działaniach stowarzyszenia (targi, festyny, szkolenia) organizowania spotkań w szkołach promujących zrealizowany projekt współpracy. Na spotkaniu z młodzieżą, która brała udział w projekcie współpracy na podsumowaniu projektu MAK w Międzywodziu - wrzesień 2017 oraz w Barlinku podczas warsztatów projektu „Finanse dla MAK-ów” - październik 2017 młodzież została poinformowana o naborze i warunkach uczestnictwa w projekcie „Jie skrenda”. Warsztaty filmowe przeprowadzane będą w sesjach teoretycznych i praktycznych przez specjalistów z tej dziedziny sztuki. Warsztaty przeprowadzi telewizja wyłoniona z zapytań ofertowych. Warsztaty przeprowadzane będą przez 6 dni 25-30.06.2018 roku. Ilość godzin 36. Zaplanowano powstanie filmu o długości około 30 minut. Podczas warsztatów opracowany będzie film związany z obecnym projektem „Jie skrenda” - Oni lecą w nawiązaniu do zrealizowanego już międzynarodowego projektu współpracy „Mus jungia Leader łączy nas” przeprowadzonego w poprzednim okresie programowania. Film nawiąże do współczesnego podejście młodzieży Polskiej i Litewskiej do postaw patriotycznych na przykładzie lotników litewskich S. Dariusa i Girėno w przededniu wspólnych obchodów 100 lecia niepodległości Polski i Litwy oraz rocznicy wydarzeń w Pszczelniku 85 lat temu.

Drugi i trzeci Partner

Druga edycja warsztatów (pleneru) rzeźbiarskich odbędzie się na terenie partnera projektu w rejonie Kowna również przez 6 dni. Tam powstałe prace zostaną wykorzystane do montażu w miejscu gdzie odbędą się obchody 85 rocznicy katastrofy lotników litewskich na zboczu nad Niemnem w miejscowości Netonių k. Kowna. Koszty przeprowadzenia warsztatów na terenie rejonu Kowna pokrywają partnerzy litewscy. Warsztaty zostaną przeprowadzone w miesiącu czerwcu 2018 roku. Za program warsztatów- pleneru odpowiada drugi partner .
W projekcie planowany jest wyjazd grupy litewskiej do Polski do Pszczelnika. Grupa będzie brała udział w uroczystościach 85. rocznicy lotu S. Dariusa i Girėno, w których to uroczystościach zapowiedzieli swój udział przedstawiciele Kancelaria Prezydenta Polski i Litwy oraz Premierzy obojga narodów. Termin przyjazdu grupy to 13 – 16.07.2018 roku. W wyjeździe będą brały udział: uczestnicy młodzieżowych warsztatów filmowych, uczestnicy warsztatów – pleneru rzeźbiarskiego. Do tej grupy uczestników dołączy również młodzież z rodzin ryzyka społecznego. Będzie młodzież, która zostanie wyłoniona przez partnerów litewskich na podstawie konkursu z wiedzy o postaciach S. Dariaus i S. Girėno. Młodzież ta będzie miała możliwość w rzeczywistości obejrzeć miejsce katastrofy i zobaczyć jak partnerzy z Polski, z szacunkiem odnoszą się do pamięci o bohaterach Republiki Litewskiej. Będą również mieć okazję zapoznania się z młodzieżą z Polski i z ich działalnością, zrealizowanymi przez nich projektami. Długość wyjazdu 4 dni (2 dni na podróż w obie strony, jeden dzień na udział w uroczystościach ( od godz. 11.30 do 16.00) i drugi dzień na zapoznanie się z działalnością i projektami związanymi z młodzieżą z Polski w godzinach od 9.00 do 12.00 i spotkanie z młodzieżą z Zespołu Szkół Nr 3 im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu po obiedzie od 14.00 do 17.00.
Ilość osób biorących udział w wyjeździe to 30-tu uczestników z Rejonu kowieńskiego . Koszty pobytu grupy pokrywa partner 2.
Zaplanowana jest transmisja z uroczystości pomiędzy miejscem tragicznej śmierci S. Dariaus i S. Girėno w Pszczelniku a Rejonem kowieńskim we wsi Netonių na wzgórzu lotników i paralotniarzy na zasadzie telekonferencji. Na wzgórzu lotników wsi Netonių zostanie zamontowana specjalna tablica telewizyjna, na której transmitowane będą wspomniane uroczystości z Pszczelnika. Ponadto uczestnicy oraz turyści po zeskanowaniu specjalnego kodu umieszczonego na tablicy będą mogli na żywo obejrzeć obraz z uroczystości obchodów tragicznego miejsca śmierci S. Dariaus i S. Girėno za pomocą Internetu. Będą mogli również obejrzeć film utworzony przez młodzież, podczas warsztatów filmowych. Koszt tego działania pokrywają partnerzy litewscy.
Kolejne działanie organizowane przez naszych partnerów 2 i 3 będą spotkania w szkołach w celu promocji projektu oraz filmu i zorganizowanie na wzgórzu lotników we wsi Netonių, imprezy popularyzacyjnej i upamiętniającej oraz popularyzującej idee lotnictwa w społeczności Rejonu Kowieńskiego. W czasie imprezy zostaną zaprezentowane prace stworzone podczas warsztatu filmowego, odbędzie się wystawa latawców, modeli latających i rakiet stworzonych przez młodych entuzjastów lotnictwa. Planowana liczba uczestników 300 osób. Działanie to będzie realizowane i finansowane przez partnera 2 i 3.

Partner 1 - Stowarzyszenie Lider Pojezierza

Partner 2 - Kauno Rajono Vietos Veiklos Grupė

Partner 3 - Garliavos miesto Vietos Veiklos Grupė

Załączniki:
Pobierz plik (informacja dla LGD 50.pdf)Informacja dla LGD[Plik .PDF]337 kB
Pobierz plik (informacja dla rodziców - 50.pdf)Informacja dla rodziców[Plik .PDF]259 kB
Pobierz plik (karta-uczestnika 50.pdf)Karta uczestnika[Plik .PDF]450 kB
Pobierz plik (OWU - Regulamin wyjazdu.pdf)Regulamin wyjazdu[Plik .PDF]599 kB
Pobierz plik (ramowy program wyjazdu 50.pdf)Ramowy program wyjazdu[Plik .PDF]218 kB
Pobierz plik (umowa-zgloszenie 50.pdf)Umowa zgłoszenie[Plik .PDF]511 kB
Tagged Under