Stowarzyszenie Lider Pojezierza oraz partnerzy z Litwy złożyli do swoich instytucji wdrażających wniosek na przeprowadzenie wspólnego projektu współpracy pod nazwą "Jie skrenda" - (Oni lecą). Projekt realizowany będzie w II połowie 2018 roku.

LGD Stowarzyszenie Lider Pojezierza utworzy infrastrukturę turystyczno-kulturalną przy pomniku lotników litewskich S. Dariaus i S. Girėno w Pszczelniku.

Infrastruktura będzie spełniała funkcję nie tylko ochrony osób, uczestników obchodów rocznicowych, ale przede wszystkim będzie upowszechniała kulturę litewską. W ramach projektu zostaną wybudowane wiaty drewniane. Wiaty będą ozdabiane oraz wypełniane rzeźbami wykonanymi podczas warsztatów rzeźbiarskich przez  artystów z Litwy i Polski. Grupy artystów, reprezentujące partnerów projektu będą brały udział w plenerze podczas festynu szybowcowego w dzielnicy Kaunas (Netonių k. Kowna), a na terenie polskiego partnera projektu uczestniczyć będą podczas zorganizowanych warsztatów rzeźbiarskich w Pszczelniku.

Równocześnie zorganizowane zostaną warsztaty filmowe dla grupy młodzieży w wieku 13-16 lat, których zadaniem będzie przygotowanie materiałów dziennikarskich, głownie filmowych oraz upublicznienie ich w różnych formach poprzez film i multimedia o tematyce „Historia lotnictwa łącząca partnerów projektu”.

Warsztaty młodzieżowe w dzielnicy Kaunas na terenie lotniska im. S. Dariaus ir S. Girėno.

Udział w warsztatach będą brały udział 28 młodych osób, które interesują się oraz wiążą swoja przyszłość zawodową z kinem, filmem i są aktywne społecznie. Młodzież z partnera Polskiego zostanie wybrana z dzieci, które brały udział w międzynarodowym projekcie współpracy - Młodzieżowa Akademia Komunikacji.  Młodzież ta brała udział w warsztatach filmowych i ma wystarczającą wiedzę na temat podstaw tworzenia filmu.

Warsztaty filmowe przeprowadzane będą w sesjach teoretycznych i praktycznych przez specjalistów z tej dziedziny sztuki. Zaplanowano powstanie filmu o długości około 30 minut. Podczas warsztatów opracowany będzie film związany z obecnym „Jie skrenda” oraz poprzednio zrealizowanym w 2014 roku projektem współpracy „Mus jungia Leader łączy nas”.

Film przedstawiać ma nowoczesne, współczesne podejście młodzieży Polskiej i Litewskiej do postaw patriotycznych na przykładzie lotników litewskich S. Dariusa i Girėno w przededniu wspólnych obchodów 100 lecia niepodległości Polski i Litwy oraz rocznicy wydarzeń w Pszczelniku 85 lat temu.

W projekcie planowany jest wyjazd młodzieży do Polski do Pszczelnika w celu udziału w uroczystościach 85. rocznicy lotu S. Dariusa i Girėno.

Projekt zakłada zorganizowanie pleneru artystów ludowych (rzeźbiarzy w drewnie) na Litwie. Plener artystyczny dla artystów ludowych (rzeźbiarze w drewnie i innych materiałach) w Rejonie kowieńskim. Podczas pleneru powstałe prace ozdobią okolice wzgórza lotników (we wsi Netonių, starostwo Raudondvario, Rejon kowieński). W plenerze wezmą udział artyści z obydwu grup działania, tj. Lider Pojezierza z Polski i Lokalnej Grupy Działania Rejonu Kowieńskiego. Liczba uczestników do 8 osób. Rezultat działań: powstanie nie mniej niż 8 obiektów małej architektury. W sierpniu 2018 roku  odbędzie się  impreza podsumowująca projekt „Jie skrenda”.

Podczas uroczystości w Pszczelniku 14.07.2018 roku zostanie utworzony pomost video pomiędzy miejscem tragicznej śmierci S. Dariaus i S. Girėno w Pszczelniku a Rejonem kowieńskim. W Rejonie kowieńskim, we wsi Netonių na wzgórzu lotników i paralotniarzy zostanie zamontowana specjalna tablica informacyjna. Zwiedzający po zeskanowaniu specjalnego kodu umieszczonego na tablicy będą mogli na żywo obejrzeć obraz z tragicznego miejsca śmierci S. Dariaus i S. Girėno przez Internet. Będą również mogli  obejrzeć film stworzony przez młodzież o losach tych pilotów lub obejrzeć materiały filmowe o pomniku upamiętniających ich śmierć. Takie same tablice zostaną umieszczone w Garliawie i Myśliborzu. 

Zostanie również zorganizowany festyn na wzgórzu Netoniu pod tytułem „Jie skrenda”. Impreza odbędzie się na wzgórzu lotników we wsi Netonių, w celu upamiętnienia i popularyzacji lotnictwa w społeczności Rejonu. W czasie imprezy zostaną zaprezentowane prace stworzone podczas warsztatu artystycznego, film nakręcony przez młodzież podczas obozu o losach lotników S. Dariaus i S. Girėno, swoimi wspomnieniami podzielą się piloci weterani, którzy latali z tego wzgórza, odbędzie się wystawa latawców, modeli latających i rakiet stworzonych przez młodych entuzjastów lotnictwa, pokaz modelarstwa i konkurs, program muzyczny.

Na koordynatora projektu Zarząd powołał Wiesława Sienkiewicza.

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.