Przez trzy dni trwania imprezy, na tysiące odwiedzających czekało sporo atrakcji.

Na Targach w Barzkowicach mieliśmy okazję obejrzeć: występy zespołów ludowych, pokazy zwierząt, ptactwa i maszyn rolniczych; wyroby rzemieślnicze; zawody jeździeckie; prezentacje kolekcji warzyw i kwiatów i wiele innych. Dużym zainteresowanie cieszyły się Biegi Przełajowe (27 edycja podczas Targów) i II Międzyregionalny Pokaz Alpak.

Niedziela upłynęła pod kątem Dożynek pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP w trakcie których odbyła się Msza Święta Dziękczynna za zebrane plony.  Punktem kulminacyjnym był Ceremoniał Dożynkowy zakończony konkursem na ,,Najładniejszy wieniec dożynkowy”.

Nasze Stowarzyszenie miało przyjemność po raz kolejny uczestniczyć w tegorocznych targach, dzięki uprzejmości ZODR-owi w Barzkowicach. Odwiedzający nasze stoisko uczestnicy mogli zasięgnąć informacji na temat działania „Lidera Pojezierza” i programy PROW na lata 2014-2020.

W tym roku wspierali nas: Pan Zygmunta Kuzyk (prezentujący piece hybrydowe na zrębki) i Andrzeja Sumara - założyciel Fundacji „Zielona Lokomotywa” (prezentujący maszynę Sodującą – która jest alternatywnym rozwiązaniem maszyny proszkującej). Działalność gospodarcza Pana Andrzeja Sumary jest żywym przykładem, że dzięki naszej pomocy można uzyskać środki dofinansowania.

Galeria:

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. PO RiM
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. realizacji zadań
z zakresu funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

Projekt 6.5 "Pojezierze w pracy" - kontakt

Trener Pracy
Małgorzata Kacprzak
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 883 721 169
e-mail: mkacprzak@liderpojezierza.pl

Trener Pracy
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: pojezierzewpracy@liderpojezierza.pl 

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.