LISTA KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
SPECJALISTA DS. OBSŁUGI RADY I PROJEKTÓW

W dniu 17 maja 2017 r. Komisja Rekrutacyjna w składzie:

  1. Ireneusz Kostka – Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
  2. Magdalena Baczyńska – Warżała – Członek Zarządu
  3. Justyna Mariańska – Specjalista ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD

dokonała otwarcia kopert z dokumentacją aplikacyjną złożoną przez kandydatów na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. obsługi Rady i projektów.

Po zapoznaniu się z ofertami, wszystkie uznano za spełniające wymogi formalne.

Wszystkich kandydatów postanowiono zaprosić do wzięcia udziału w kolejnym etapie rekrutacji, tj., rozmowy kwalifikacyjnej.

Lp.

Imię i nazwisko

Nazwa Gminy

1.

Magdalena Bakalarczyk-Wilk

Barlinek

2.

Agnieszka Kuczaba-Wysocka

Barlinek

3.

Elżbieta Anna Złota

Pełczyce

4.

Dominika Szutarska

Barlinek

Rozmowa odbędzie w dniu 25 maja 2017 r. od godz. 8:00 w Biurze LGD w Barlinku przy ul. Sądowej 8.

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.