Dokumenty Stowarzyszenia - Strategia, Statut, Regulaminy...

Drukuj

Poniżej komplet dokumentów Stowarzyszenia do pobrania.

Załączniki:
Pobierz plik (Karta oceny wstępnej PROW.docx)Karta oceny wstępnej PROW[ ]212 kB
Pobierz plik (klauzule.zip)Klauzule dot. poddziałań 19.2, 19.3 oraz 19.4[Plik .ZIP]201 kB
Pobierz plik (Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów 22 .docx)Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów 2[ ]269 kB
Pobierz plik (LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU_LSR_26072022.doc)LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LSR[ ]2291 kB
Pobierz plik (Oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych.pdf)Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitał. pomiędzy benef. a wykonawcą usługi[Plik .PDF]324 kB
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny Biura-zał. nr 3a-Ankieta monitorująca szkolenia i kons..doc)Regulamin Organizacyjny Biura-zał. nr 3a-Ankieta monitorująca szkolenia i kons.[ ]624 kB
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny Biura-zał. nr 9 Instrukcja postępowania z informacją publiczną.doc)Instrukcja i wniosek w spr. zasad udostępniania informacji publicznej w LGD[Plik .DOC (MS Word)]591 kB
Pobierz plik (Regulamin Rady1810.docx)Regulamin Rady[ ]63 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-5b.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 5b [Plik .PDF (Adobe Reader)]348 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-6j.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 6j[Plik .PDF (Adobe Reader)]439 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-6k.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 6k[Plik .PDF (Adobe Reader)]441 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-7.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 7[Plik .PDF (Adobe Reader)]541 kB
Pobierz plik (Regulamin_Komisji_Rewizyjnej.pdf)Regulamin Komisji Rewizyjnej[Plik .PDF (Adobe Reader)]220 kB
Pobierz plik (Regulamin_naboru_pracownikow.pdf)Regulamin Naboru Pracowników[Plik .PDF (Adobe Reader)]450 kB
Pobierz plik (Regulamin_obrad_WZC.pdf)Regulamin obrad Walnego Zebrania[Plik .PDF (Adobe Reader)]345 kB
Pobierz plik (Regulamin_Zarzadu.pdf)Regulamin Zarządu[Plik .PDF (Adobe Reader)]312 kB
Pobierz plik (Statuttj21012019r.pdf)Statut Stowarzyszenia - tekst jednolity[Plik .PDF (Adobe Reader)]177 kB
Pobierz plik (załącznik nr 1 - Podział zadań i zakres odpowiedzialności.doc)Regulamin Rady - załącznik nr 1[Plik .PDF (Adobe Reader)]59 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do uchwały 6i do Regulaminu Rady (1).docx)Regulamin Rady - załącznik nr 6i[ ]25 kB
Pobierz plik (załącznik nr 10a - Karta oceny wg LKW-CPL.doc)Regulamin Rady - załącznik nr 10a[Plik .PDF (Adobe Reader)]66 kB
Pobierz plik (załącznik nr 10b - Karta oceny wg LKW-pomosty.doc)Regulamin Rady - załącznik nr 10b[Plik .PDF (Adobe Reader)]82 kB
Pobierz plik (załącznik nr 10c - Karta oceny wg LKW-zagosp.przestrzeni społecznej.doc)Regulamin Rady - załącznik nr 10c[Plik .PDF (Adobe Reader)]74 kB
Pobierz plik (załącznik nr 11a - Karta opisu operacji-granty-CPL i Zagosp.Przest.Publ..doc)Regulamin Rady - załącznik nr 11a[Plik .PDF (Adobe Reader)]78 kB
Pobierz plik (załącznik nr 11b - Karta opisu operacji-pomosty.doc)Regulamin Rady - załącznik nr 11b[Plik .PDF (Adobe Reader)]72 kB
Pobierz plik (załącznik nr 12 - Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem oraz LSR.doc)Regulamin Rady - załącznik nr 12[Plik .PDF (Adobe Reader)]37 kB
Pobierz plik (załącznik nr 13 - Lista operacji wybranych.doc)Regulamin Rady - załącznik nr 13[Plik .PDF (Adobe Reader)]37 kB
Pobierz plik (załącznik nr 13a - Lista rezerwowa_zał 6 do procedur.doc)Regulamin Rady - załącznik nr 13a[Plik .PDF (Adobe Reader)]37 kB
Pobierz plik (załącznik nr 14 - Lista operacji niewybranych.doc)Regulamin Rady - załącznik nr 14[Plik .PDF (Adobe Reader)]36 kB
Pobierz plik (załącznik nr 15 oświadczenie PO RiM zał. nr 4-13.03.2018 r.docx)Regulamin Rady - załącznik nr 15[Plik .PDF (Adobe Reader)]15 kB
Pobierz plik (załącznik nr 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się z wnioskami.doc)Regulamin Rady - załącznik nr 2[Plik .PDF (Adobe Reader)]34 kB
Pobierz plik (załącznik nr 3- Deklaracja poufnosci i bezstronności.doc)Regulamin Rady - załącznik nr 3[Plik .PDF (Adobe Reader)]63 kB
Pobierz plik (załącznik nr 4 - Rejestr interesu członków Rady.doc)Regulamin Rady - załącznik nr 4[Plik .PDF (Adobe Reader)]38 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do uchwały 03 Regulamin Rady_mm.docx)Regulamin Rady - Załącznik nr 4 do uchwały 03 Regulamin Rady[ ]59 kB
Pobierz plik (załącznik nr 5 - Karta oceny zgodności operacji z  LSR.doc)Regulamin Rady - załącznik nr 5[Plik .PDF (Adobe Reader)]123 kB
Pobierz plik (załącznik nr 5a do RR i 3 do Procedur karta weryfikacji.docx)Regulamin Rady - załącznik nr 5a[Plik .PDF (Adobe Reader)]133 kB
Pobierz plik (załącznik nr 6a - Karta oceny wg LKW-przedsiębiorczość PROW.doc)Regulamin Rady - załącznik nr 6a[Plik .PDF (Adobe Reader)]100 kB
Pobierz plik (załącznik nr 6b - Karta oceny wg LKW-przedsiębiorczość PORiM.doc)Regulamin Rady - załącznik nr 6b[Plik .PDF (Adobe Reader)]89 kB
Pobierz plik (załącznik nr 6c karta oceny operacji wg LKW-zał. nr 2-13.03.2018 r.docx)Regulamin Rady - załącznik nr 6c[Plik .PDF (Adobe Reader)]28 kB
Pobierz plik (załącznik nr 6d - Karta oceny wg LKW-zrównoważony rozwój społeczności.doc)Regulamin Rady - załącznik nr 6d[Plik .PDF (Adobe Reader)]95 kB
Pobierz plik (załącznik nr 6e - Karta oceny wg LKW-wydarzenia historyczne.doc)Regulamin Rady - załącznik nr 6e[Plik .PDF (Adobe Reader)]90 kB
Pobierz plik (załącznik nr 6f - Karta oceny wg LKW-zagosp.turystyczne rzek i jezior.doc)Regulamin Rady - załącznik nr 6f[Plik .PDF (Adobe Reader)]73 kB
Pobierz plik (załącznik nr 6g - Karta oceny wg LKW-infrastruktura turystyczna.doc)Regulamin Rady - załącznik nr 6g[Plik .PDF (Adobe Reader)]68 kB
Pobierz plik (załącznik nr 6h - Karta oceny wg LKW-ochrona środowiska z PORiM.doc)Regulamin Rady - załącznik nr 6h[Plik .PDF (Adobe Reader)]66 kB
Pobierz plik (załącznik nr 7a karta opisu operacji -zał. nr 1-13.03.2018 r.docx)Regulamin Rady - załącznik nr 7a[Plik .PDF (Adobe Reader)]32 kB
Pobierz plik (załącznik nr 8 - Uchwała Rady o wyborze operacji.doc)Regulamin Rady - załącznik nr 8[Plik .PDF (Adobe Reader)]28 kB
Pobierz plik (załącznik nr 9 - Informacja o wyniku oceny.doc)Regulamin Rady - załącznik nr 9[Plik .PDF (Adobe Reader)]64 kB
Pobierz plik (załączniki do regulaminu rady.zip)Załączniki do Regulaminu Rady - 17.09.2020 [ ]956 kB
Tagged Under