Ku pamięci: "Łączy na historia, łączy nas smak". Projekt ASOS 2104-2020

Drukuj
środa, 13 czerwiec 2018 Wiktor Różański Kategoria: ASOS 2014-2020 Odsłony: 1611

W dniach 11-13 czerwca br., odbyło się trzydniowe szkolenie w Łasku w ramach projektu ASOS 2014-2020 pn. Ku pamięci: "Łączy nas historia, łączy nas smak".

Podczas szkolenia uczestnicy mieli zajęcia z Panią Mirosławą Pankiewicz - psycholog. Przeprowadzone zostały liczne warsztaty, jak i zajęcia grupowe, które miały na celu zintegrowanie środowisk młodzieży i seniorów. Uczestnicy szkolenia wyrażali zadowolenie, stwierdzjąc fakt poczucia potrzeby takich szkoleń, gdyż wpływają one na zatarcie granicy, jaką jest młodość i doświadczenie.

Projekt ma na celu łączenie inicjatyw społeczności lokalnej, wymianę doświadczeń kulinarnych i historycznych wśród młodzieży i osób starszych. 

Podstawą dla zaprojektowania Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 stały się doświadczenia z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013, współpraca z organizacjami realizującymi projekty w ramach komponentu konkursowego Programu oraz szeroki dialog z przedstawicielami sektora pozarządowego, środowisk naukowych i eksperckich, samorządów, administracji centralnej, organizacji związkowych i organizacji pracodawców, prowadzony m.in. w ramach działalności Rady ds. Polityki Senioralnej.

Program zakłada praktyczne włączenie sektora organizacji pozarządowych do działań służących zaangażowaniu seniorów.

Tagged Under