15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) w Pałacu przy Ogrodzie dendrologicznym w Przelewicach, doszło do podpisania umowy w ramach projektu współpracy ,,Trasa megalityczna – Wrota Czasu”.

Lokalne Grupy Działania uczestniczące w projekcie reprezentowali: Prezes Elżbieta Rink i Wiceprezes Małgorzata Krysiak ze Stowarzyszenia ,,WIR” z siedzibą w Stargardzie (lider projektu); Prezes Krzysztof Wiklak i Wiceprezes Ireneusz Kostka ze Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” w Barlinku (partner projektu) oraz Wiceprezes i Nadleśniczy Jacek Gid z Lokalnej Grupy Rybackiej ,,Partnerstwo Jezior” i Nadleśnictwo Choszczno. Reprezentantem Urzędu Marszałkowskiego był Pan Wicemarszałek Olgierd Kustosz.

Podstawowym celem tego innowacyjnego projektu jest: budowa infrastruktury oraz atrakcji dydaktyczno- turystycznej, która wpłynie na poznanie dziedzictwa historycznego związanego z epoką neolitu w 3 miejscowościach: Dolice, Przelewice i Słutowo.

Z niecierpliwością czekamy na efekty końcowe i uroczyste otwarcie projektu.

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.