Wyniki naboru wniosków Nr 1/2017/G pn. „Pomostem do wodniackiej pasji”

Drukuj
czwartek, 12 październik 2017 Wiktor Różański Kategoria: Nabór nr 1/2017/G Odsłony: 2337

5 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji opisanych we wnioskach o powierzenie grantu w ramach Naboru Nr 1/2017/G z zakresu „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

W ww. naborze złożono 7 wniosków. Wszystkie uzyskały pozytywną ocenę Rady LGD i zostały wybrane do dofinansowania oraz mieszczą się w limicie środków finansowych wskazanym w ogłoszeniu.

Poniżej zamieszczamy listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) oraz listę operacji wybranych do dofinansowania.

Operacje niewybrane do dofinansowania - 0.

Operacje wybrane do dofinansowania zostaną wsparte przez LGD  po podpisaniu umowy z wnioskodawcą pod warunkiem, że LGD uzyska pomoc na realizację projektu grantowego. Środki finansowe zostaną wówczas przekazane zgodnie z postanowieniami umów o powierzenie grantu, w wysokości i terminach niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań w ramach projektu grantowego.

11 października 2017 r. do wszystkich wnioskodawców wysłano pisma o wyniku oceny operacji opisanej w złożonym przez Nich do LGD „Lider Pojezierza” wniosku o powierzenie grantu.

Informujemy, że istnieje możliwość odwołania od decyzji Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w przypadku:

Odwołanie jest wnoszone do Zarządu i rozpatrywane przez Radę.

Procedura odwoławcza w załączeniu

Załączamy także pełny protokół z posiedzenia Rady LGD.  

Cała dokumentacja wraz z wnioskami zostanie przekazana do Wydziału PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego celem dalszej weryfikacji.

Dziękujemy Państwu za udział w przedmiotowym naborze i życzymy powodzenia w realizacji zamierzonych i dofinansowanych operacji.

Załączniki:
Pobierz plik (1.Protokol-z-posiedzenia-Rady.pdf)Protokół z posiedzenia Rady z dnia 5 października 2017 r.[Plik .PDF]7179 kB
Pobierz plik (2.Porzadek-posiedzenia-Rady.pdf)Porządek posiedzenia Rady z dnia 5 października 2017 r.[Plik .PDF]977 kB
Pobierz plik (3.Tabela-ocen-zlozonych-wnioskow.pdf)Tabela ocen złożonych wniosków[Plik .PDF]2279 kB
Pobierz plik (4.Uchwala-nr-1-1-2017-g-lgd-nitrk.pdf)Uchwała Nr 1/1/2017/G/LGD/NITRK[Plik .PDF]721 kB
Pobierz plik (5.Uchwala-nr-9-1-2017-g-lgd-nitrk.pdf)Uchwała Nr 9/1/2017/G/LGD/NITRK[Plik .PDF]713 kB
Pobierz plik (6.Uchwala-nr-10-1-2017-g-lgd-nitrk.pdf)Uchwała Nr 10/1/2017/G/LGD/NITRK[Plik .PDF]668 kB
Pobierz plik (7.Lista-operacji-zgodnych-z-ogloszeniem.pdf)Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem[Plik .PDF]1572 kB
Pobierz plik (8.Lista-operacji-wybranych.pdf)Lista operacji wybranych[Plik .PDF]1575 kB
Pobierz plik (9.Procedura-odwolawcza.pdf)Procedura odwoławcza[Plik .PDF]444 kB
Tagged Under