Nabór 1/2019/G

Informujemy, że w dniu 10 lutego 2020 r., o godz. 15.00, w Biurze LGD, odbyło się posiedzenie Rady zwołane w celu rozpatrzenia wniesionego protestu przez KLUB ŻEGLARSKI SZTORM BARLINEK i dokonania ewentualnej weryfikacji wyniku dokonanej oceny projektu, w zakresie „Zagospodarowanie przestrzenni społecznej”.

Odsłony: 645

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, uprzejmie informujemy, że w dniu 10 lutego 2020 r., o godz. 15.00, w Biurze LGD, odbędzie się posiedzenie Rady, zwołane w celu rozpatrzenia wniesionego protestu przez KLUB ŻEGLARSKI SZTORM BARLINEK i dokonania ewentualnej weryfikacji wyniku dokonanej oceny projektu, w zakresie „Zagospodarowanie przestrzenni społecznej” – Nabór Nr 1/2019/G (porządek posiedzenia w załączeniu).

Załączniki:
Pobierz plik (Porządek posiedenia-2.docx)Porządek posiedzenia[ ]115 kB
Odsłony: 492

23 stycznia 2020 r. o godzinie 13.00 odbyło się posiedzenie Rady LGD na której rozpatrzono 27 złożonych wniosków w zakresie Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - Zagospodarowanie przestrzeni społecznej. Limit środków w naborze wniosków wynosił 190 000 zł. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ocen.

Odsłony: 675

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza", informuje o posiedzeniu Rady LGD, zwołanym na dzień 23 stycznia 2020 r., na godz. 13:00.
Celem posiedzenia jest ocena zgodności operacji z LSR i ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru wniosków nr 1/2019/G w zakresie:

  • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - Zagospodarowanie przestrzeni społecznej.

W załączeniu porządek posiedzenia.

Odsłony: 576


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.