Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” informuje, że w dniu 21.12.2020 r. na stronach www.liderpojezierza.pl i www.spolecznarewitalizacja.pl została zamieszczona Lista rankingowa wniosków dotycząca realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Lokalnych inicjatyw społecznych na obszarach rewitalizacji gmin SSW  w związku z realizacją projektu pn. „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” nr projektu: RPZP.07.01.00-32-K103/18, KONKURS nr 1/REWB/SLP/2020 dotyczy obszaru działania Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” (Lider projektu/Partner nr 1), czyli Gminy: Choszczno, Pełczyce, Recz, Trzcińsko-Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce.

Lista rankingowa obejmuje wnioski, które zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oceny Wniosków, z uwzględnieniem podziału na listę projektów skierowanych do realizacji oraz listę rezerwową.

Załączniki:

  1. Lista rankingowa wniosków
Załączniki:
Pobierz plik (Lista rankingowa.pdf)Lista rankingowa wniosków[ ]1272 kB
Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.