WYDARZENIA ANIMACYJNE

Dobiegła końca kolejna inicjatywa w gminie Trzcińsko-Zdrój. W ostatni piątek dnia 04.09.2020r. zawitaliśmy do Stołecznej aby dokonać otwarcia inicjatywy pn. „Stołeczna biesiada na bis - altany wolnostojące we wsi Stołeczna”.

Odsłony: 310

W ostatni weekend wakacji, w sobotę dnia 29.08.2020r. pojawiliśmy się w Rybakach (Gmina Recz), aby dokonać otwarcia zakończonej inicjatywy pn. „Altana wolnostojąca” – miejsce integracji.  Podziękowania od Starosty Powiatu Choszczeńskiego i członka Zarządu  Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”  Pani Wioletty Kaszak oraz Sekretarza Gminy Recz i członka Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” Pana Piotra Bohdziewicza,

Odsłony: 214

W ostatnie dni wakacji odbyło się otwarcie kolejnej inicjatywy !!! Tym razem byliśmy w Gminie Choszczno. W dniu 28 sierpnia o godzinie 11:00 nastąpiło otwarcie placu zabaw „Maluszek” przy Murze Południowym w Choszcznie. Grupa inicjatywna z liderem Panem Piotrem Wierzbą oraz wolontariusze z wielkim zaangażowaniem brali udział we wszystkich czynnościach zmierzających do zrealizowania zadania. Za kwotę 18 tys. na plac zabaw „Maluszek” zakupiono urządzenia : zestaw metalowy – domek z podestem i ślizgawką, huśtawkę pojedynczą z siedziskiem huśtawkowym gumowy koszyk, bujak dinozaur, przekładaniec (element edukacyjny).

Odsłony: 219

Zapraszamy na uroczyste otwarcia w ramach Projektu 7.1 ,,Poszukiwacze Zaginionych Inicjatyw. Najbliższe wydarzenia odbędą się:

  • 28.08.2020 r. (piątek), godz. 11:00, Choszczno: ,,Plac zabaw Maluszek” (ul. Mur Południowy- obok Otwartej Strefy aktywności);
  • 29.08.2020 r. (sobota), godz. 11:00, Rybaki (Gmina Recz): ,,Wolnostojąca altana- miejsce integracji";
  • 04.09.2020 r. (piątek), godz. 14:00, Stołeczna (Gmina Trzcińsko- Zdrój): ,,Stołeczna biesiada na bis- altany wolnostojące we wsi Stołeczna”;
  • 12.09.2020 r. (sobota), godz. 11:00, Chwarszczany (Gmina Boleszkowice): ,,Doposażenie placu zabaw dla dzieci z Chwarszczan i okolic”.

Wszystkie zadania realizowane są w ramach Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1.

Odsłony: 561

W dniu 17.06.2020 r. od godz. 13 w Trzcińsku- Zdrój, w Parku Miejskim przy Jeziorze Trzygłowskim, uczestnicy i wolontariusze Projektu 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zorganizowali wydarzenia animacyjne integrujące lokalną społeczność otwierające ukończone zadania

Odsłony: 399


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.