Poszukiwacze zaginionych inicjatyw - trwa animacja lokalna

Drukuj
środa, 07 sierpień 2019 Michał Kasprzak Kategoria: Animacja Odsłony: 3351

Zgodnie z harmonogramem dyżurów trwa animacja lokalna na terenie 8 gmin (Boleszkowice, Trzcińsko-Zdrój, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Choszczno, Recz) projektu 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020. Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne,

Działanie 7.1 programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej , zawodowej.

Liderzy grup chętnie uczestniczą w spotkaniach, razem z animatorami i dopracowują szczegóły zaplanowanych inicjatyw, rekrutują wolontariuszy do swoich zadań. 

Tagged Under