Animacja

Trwają spotkania liderów i uczestników grup inicjatywnych z animatorami lokalnymi w 8 gminach. Mieszkańcy z dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem dyskutują, ustalają zadania i działania zmierzające do powstania małych architektur na obszarze rewitalizacji w swoich gminach.

Odsłony: 256

Na terenie 8 gmin objętych projektem 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” trwają spotkania animatorów lokalnych z przedstawicielami grup inicjatywnych i samorządowych. Mieszkańcy obszarów rewitalizowanych aktywnie pracują z animatorami nad swoimi pomysłami. Projektują zadania i ustalają tryb działań.

Odsłony: 263

Celem Projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” realizowanego przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza, dofinansowanego z Funduszy Europejskich jest aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji.
W procesie animacji mieszkańców 8 gmin (Trzcińsko-Zdrój, Boleszkowice, Przelewice, Pyrzyce, Lipiany, Pełczyce, Choszczno, Recz), na terenie każdej gminy tworzą się grupy inicjatywne wraz z ich liderami.

Odsłony: 247

W ramach działań  projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”  odbyło się 27 spotkań animacyjnych prowadzonych przez animatorów lokalnych na terenie 8 gmin : Boleszkowice, Trzcińsko-Zdrój,  Przelewice, Pyrzyce, Lipiany, Pełczyce, Choszczno, Recz.

Odsłony: 589

Od miesiąca kwietnia 2019r. na terenie 8 gmin rozpoczęły się dyżury animatorów lokalnych projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”, które odbywać się będą podczas całego procesu realizacji projektu.

Odsłony: 567


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.