Animacja

22.02.2020 r. o godzinie13:00 po raz kolejny spotkaliśmy się w Przywodziu, gmina Przelewice podczas wydarzenia animacyjnego wieńczącego zakończenie inicjatywy mieszkańców „Kuchenna rewolucja - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przywodziu”.

Odsłony: 147

Uczestnicy Projektu 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” ze zdwojoną energią rozpoczęli działania zmierzające do realizacji swoich zaplanowanych zadań na terenie rewitalizacji gmin : Boleszkowice, Trzcińsko-Zdrój, Lipiany, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, Choszczno i Przelewice.

Odsłony: 334

Po zakończeniu zadań grup inicjatywnych, kolejni liderzy wraz z członkami grup i animatorami lokalnymi Projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” spotykają się na dyżurach zgodnie z harmonogramem. W ich trakcie planują swoje działania, dopracowują szczegóły swoich przedsięwzięć.

Odsłony: 385

Odsłony: 442

22 – go października 2019 r. w Przywodziu, gmina Przelewice miała miejsce wizyta studyjna Zespołu ds. rewitalizacji UMWZ dotycząca prowadzonych działań rewitalizacyjnych w naszym województwie, w szczególności dotycząca działania RPO WZ 7.1 typ 3 „Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych”

Odsłony: 1790


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.